EXIM BANK ประชุมประจำปีครั้งที่ 22 พัฒนารูปแบบการสนับสนุนการค้าภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

0
106

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (แถวหลัง กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าร่วมการประชุมประจำปีครั้งที่ 22 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในกลุ่มประเทศเอเชีย (Asian EXIM Banks Forum) หัวข้อเกี่ยวกับบทบาทของ EXIM BANK ในเอเชียเพื่อส่งเสริมการค้าในภูมิภาคด้วยบริการทางการเงินและค้ำประกัน พร้อมทั้งลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการดำเนินภารกิจและบทบาทของ EXIM BANK และองค์กรสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Export Credit Agencies : ECAs) เพื่อการพัฒนารูปแบบของวงเงินและการสนับสนุนการค้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ณ เมืองเดนปาซาร์ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเร็วๆ นี้