บางกอกแอร์เวย์สเพิ่มช่องทางการเช็คอินผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร 1771

0
126

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดตัวบริการใหม่ คอลเซ็นเตอร์เช็คอิน โทร 1771 ช่องทางการเช็คอินผ่านทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการเช็คอินให้แก่ผู้โดยสารของสายการบินฯ โดยบริการดังกล่าวจะให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทางและต้องไม่มีสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้น

นาย พรต เสตสุวรรณ รองผู้อำนวยการใหญ่ส่วนการตลาด สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า “บางกอกแอร์เวย์สมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการแก่ผู้โดยสารเสมอมา โดยที่ผ่านมาสายการบินฯ ได้มีการพัฒนาระบบและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้การเดินทางของผู้โดยสารมีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยบริการ คอลเซ็นเตอร์เช็คอิน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อเช็คอินด้วยตัวเองล่วงหน้าภายใน 24 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางผ่านทาง ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสายการบินฯ หมายเลข 1711”