ปักธง…รณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟองต่อคนต่อปี

0
319

จากแนวนโยบายคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ที่นอกเหนือจากเน้นย้ำให้ความสำคัญในมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรที่ต้องมีความปลอดภัย และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรต้องให้เกิดความสมดุลทั้งอุปสงค์และอุปทาน ในการผลิตและการบริโภคนั้น  

ล่าสุด  คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่ฯ ยังมีนโยบายให้เพิ่มปริมาณการบริโภคไข่ไก่ของคนไทย โดยเมื่อเร็วๆ นี้  สมาคมผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เสี้ยงไก่ไข่ และสมาคมเลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ จับมือร่วมกันเปิดตัว “โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟองต่อคนต่อปี” ไปจนถึงปี 2561

ยุคปัจจุบันปริมาณการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยอยู่ที่ 220 ฟองต่อคนต่อปี ซึ่งบริโภคน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว เช่น จีน 340 ฟอง ญี่ปุ่น 330 ฟอง  มาเลเซีย 300 ฟอง อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ระบุว่า จะเน้นรณรงค์ให้คนไทย  “กินไข่ทุกวัน กินไข่ทุกวัย กินอะไรใส่ไข่ด้วย” ที่มีเป้าหมายทุกเพศ ทุกวัย มีสุขภาพแข็งแรง จากการบริโภคโปรตีนคุณภาพสูง ราคาถูก แต่ทว่า  การส่งเสริมให้คนไทยบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้น  ที่ผ่านมา ยังมีประชาชนไม่น้อยเข้าใจผิดว่า  การบริโภคไข่ไก่จะทำให้เกิด “คอเรสเตอรอล ” ส่งผลทำให้ปริมาณการบริโภคน้อยลง

ทั้งนี้  “โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟองต่อคนต่อปี”  จึงเป็นเรื่องของความท้าทายต่อการผลักดันเป็นเป็นจริง ภายใต้นโยบาย  Egg Board นับจากนี้ไปถึงปี 2561 หรือประมาณ 2 ปี การดำเนินจะทำอย่างไรบ้าง

b0010067อรรณพ  อัครนิธิยานนท์  ประธานกรรมการบริษัท แสงทองสหฟาร์ม จำกัด และนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ เปิดเผยกับ “ LOGISTICS TIME ”ว่า  ขณะนี้อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ของไทยเรามีพัฒนาการเป็นฟาร์มขนาดใหญ่มากขึ้น โดยนำเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ไข่ อีกทั้ง มีกระบวนการจัดการที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตไข่ไก่ของแต่ละฟาร์ม ดังนั้น จึงทำให้ไข่ไก่มีคุณภาพดีขึ้น เพื่อผู้บริโภคสินค้าที่ดีคุณภาพและได้มาตรฐาน  แต่ส่วนน้อยอาจจะยังมีฟาร์มชาวบ้านเลี้ยงไก่ไข่แบบกันเอง ดูแลกันเอง

ขณะที่ปริมาณการผลิตไข่ไก่ปัจจุบันทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 38-40 ฟองต่อวัน หรือคิดเป็นประมาณเฉลี่ยประมาณปีละ 15,500 ล้านฟองต่อปี คิดเป็นมูลค่าปีละกว่า 50,000 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรผู้เลี้ยง ผู้ค้าและผู้ส่งออกมากกว่าหมื่นครอบครัว ขณะที่การบริโภคของคนไทยย้อนหลัง 10 ปี มีการเติบเฉลี่ยปีละ 4% เท่านั้น เมื่อเทียบกับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัย อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา ผลผลิตออกมาจำนวนมากทำให้ประสบปัญหาราคาผันผวนมาโดยตลอด ส่งผลให้เกษตรกรต้องแบกภาวะการขาดทุน บางรายต้องเลิกอาชีพไป เพราะไม่มีหลักประกัน

“หากมีการบริโภคเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย 300 ฟอง น่าจะทำให้ราคามีเสถียรภาพมากขึ้นเท่ากับสงเสริมให้อาชีพเลี้ยงเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป ส่วนการบริโภคไข่ไก่ทุกวันนี้ยังมีความเข้าใจผิดว่าจะทำให้มีคอเรสเตอรอล  แต่ความจริงเป็นอย่างไร อยากให้นักวิชาการด้านนี้เป็นผู้อธิบายมากกว่า”

กางแผนรณรงค์ไข่ไก่  เชิญนายกฯ ร่วมด้วย

อรรณพ กล่าวอีกว่า  การเลี้ยงไก่ไข่ทุกวันนี้   แม้แม่ไก่จะสามารถออกไข่ได้อยู่ที่ 38-40 ล้านฟองต่อวันก็ตาม แต่ในบางช่วงเวลาก็ทำยอดไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าร้อนแม่ไก่จะออกไข่ไก่น้อยกว่าเดิม แต่เฉลี่ยปริมาณไข่ไก่อยู่ 38-40 ล้านฟองต่อวัน ขณะที่อาหารที่ปรุงจากไข่ไก่ล้วนแล้วแต่สามารถหาซื้อรับประทานได้ง่ายและสะดวก  ไม่เว้นแม้ชาวต่างชาติก็ชอบอาหารเมนูไข่ไก่ เรามีเป้าหมายให้คนไทยบริโภคไข่ไก่บริโภคไขไก่เพิ่ม 300 ฟองต่อคนต่อปี สำหรับไฮไลท์การรณรงค์บริโภคไขไก่ สมาคมฯ มีกำหนดการเข้าพบนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 นี้ ณ ทำเนียมรัฐบาล โดยขอเข้าพ่บก่อนการเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีในวันดังกล่าว  เพื่อเชิญให้นายกฯ โชว์ปรุงอาหารจากไข่ไก่ เพื่อสร้างให้คนไทยเข้าใจถึงการบริโภคไข่ไก่ทั่วประเทศ

หลักจากนั้น ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 นี้ ซึ่งตรงกับ “วันไข่โลก” สมาคมฯ มีกำหนดการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 34 แห่ง ร่วมจัดงานรณรงค์บริโภควันไข่ไก่ในวันไข่โลก อีกทั้งสมาคมฯ ยังเตรียมจัดหนังสือแจ้งเผยแพร่เพื่อให้คนไทยได้บริโภคไข่ไก่ที่มีโปรตีนสูง ราคาถูก เป็นธรรมกับผู้บริโภค นอกจากนิ้ เตรียมแนวทางรณรงค์มุ่งเน้นเรื่องการทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ ทีวี และยังรณรงค์กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อร่วมให้คนไทยหันกลับบริโภคไข่ไก่ให้ได้ 300 ฟองต่อคนต่อปี จากเดิมอยุ่ 220 ฟองต่อคนต่อปี

ส่วนราคาไขไก่ถามว่ามีความเหมาะสมเป็นธรรมหรือไม่ กับผลการผลิตไขไก่อยู่ที่ 38-40 ล้านฟองต่อวัน ขอบอกว่าราคาไขไก่ขณะนี้ถือว่าไม่แพง สมน้ำสมเนื้อ ไขไก่จัดเป็นอาหารรโปรตีนสูงและหาซื้อได้ง่าย  เมนูอาหารที่ใช้ไข่ไก่ก็มีหลากหลายเมนูให้ทุกคนเลือกรับประทาน ใครรับประทานไข่ไก่มีแต่บวกกับบวก คนไทยบริโภคไข่ไก่น้อยกว่าต่างประเทศอย่าง มาเลเซีย ญี่ปุ่น ซึ่งแท้จริงเรายังมีผู้เลี้ยงไข่เป็ด ไข่ไก่ หรือเรียกว่า “ไข่หลังบ้าน” ที่ไม่ได้ทำการเก็บสถิติรวมกัน แต่หากเก็บสถิติทั้งหมดการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยอาจจะมีมากกว่าชาวต่างประเทศ