“บางจาก” มุ่งขยายธุรกิจ พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม

0
248

ในฐานะผู้ให้บริการด้านน้ำมัน เรายังคงให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพันธกิจที่บางจากเองดำเนินมาอยู่โดยตลอด

 

หากเอ่ยถึง สถานีบริการน้ำมันในประเทศไทย จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันรูปแบบของสถานีบริการน้ำมัน มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งจากแต่ก่อนที่มุ่งเน้นไปที่เรื่องการจำหน่ายน้ำมันเป็นหลัก แต่มาในปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันต่างๆ เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนรูปโฉมของสถานีบริการให้มีความทันสมัย รวมไปถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาใช้บริการมากขึ้น เช่นเดียวกับ “บางจาก” ที่มีการลงทุนขยายสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ พร้อมปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมันที่มีอยู่เดิมให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

bangjak132-4ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ “Logistics Time” ว่า ในปัจจุบันสถานการณ์น้ำมันดิบในตลาดโลกมีการปรับตัวที่ผันผวนอยู่พอสมควร โดยในขณะนี้ราคาน้ำมันดิบมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 ซึ่งราคาน้ำมันดิบดูไบ มีราคาเฉลี่ยในไตรมาสแรกของปี 2559 อยู่ที่ 30.56 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้นเป็น 43.23 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากแรงหนุนของกำลังการผลิตน้ำมันที่ปรับตัวลดลง

“ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ในไตรมาสที่ 2 โรงกลั่นบางจากได้กลับมาใช้กำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง และสามารถกลั่นได้ในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยในระดับ 112,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งมีค่าการกลั่นพื้นฐานอยู่ที่ 6.27 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งมีการปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าจากปริมาณการผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้นการที่เราสามารถกลั่นได้ในระดับที่สูงขึ้นมีสาเหตุเนื่องมาจากการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์การกลั่นเพื่อรองรับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับทางบางจากเองมีโครงการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของโรงกลั่น จึงส่งผลให้ธุรกิจโรงกลั่นมี EBITDA ไปอยู่ที่ 2,531 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 493 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านั่นเอง”

เร่งเดินหน้าปรับปรุง สถานีบริการ ให้มีความทันสมัย

ชัยวัฒน์ กล่าวต่อไปอีกว่า ในส่วนของธุรกิจทางด้านการตลาด “บางจาก” มีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 1,450 ล้านลิตร โดยมีอัตราส่วนที่ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ แต่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 นั่นเป็นผลมาจากการขยายตัวของตลาดค้าปลีกและราคาน้ำมันที่มีการปรับลดลง รวมไปถึงการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันในประเทศมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายการลงทุนเพิ่มอีก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลงทุนขยายสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ พร้อมปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมันที่มีอยู่เดิมให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อพูดถึงส่วนแบ่งทางการตลาด บางจาก ยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับที่ 2 โดยในปัจจุบันเรามีสถานีบริการน้ำมัน ทั้งสิ้นรวม 1,075 แห่ง และมี EBITDA รวม 882 ล้านบาท ลงลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ แต่ก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

“ในส่วนของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ในปัจจุบันได้มีการบริหารโดยบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบางจากฯ มีรายได้จากการปรับโครงสร้างและการนำเสนอขายหุ้นครั้งแรก (IPO) ลดลงเล็กน้อยจากปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ มี EBITDA รวม 525 ล้านบาท ลงลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และลดลงร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายครั้งเดียว สำหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น มีปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากค่าความเข้มแสงที่สูงขึ้นเมื่อพ้นช่วงฤดูหนาว บีซีพีจีฯ ได้รับการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการให้ได้รับสิทธิในการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับภาคสหกรณ์การเกษตร จำนวน 3 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 12 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ในปลายปีนี้

picsr2009_page26

พร้อมให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม-สังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านธุรกิจไบโอฟูเอล มีอัตราการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 387,000 ลิตรต่อวัน มี EBITDA รวม 113 ล้านบาท และธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม มีปริมาณการจำหน่ายรวม 393,375 บาร์เรล มี EBITDA รวม 59 ล้านบาท  และบริษัท บางจากฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ได้แก่ บริษัท บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล โดยเราได้เข้าซื้อและบริหารโครงการเอทานอล ขนาด 150,000 ลิตรต่อวันไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

“ในฐานะผู้ให้บริการด้านน้ำมัน เรายังคงให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพันธกิจที่บางจากเองดำเนินมาอยู่โดยตลอด ทั้งในระดับชุมชนรอบโรงกลั่นที่เป็นสังคมใกล้ โดยจัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชน การศึกษา ดนตรีและกีฬา เศรษฐกิจชุมชน สาธารณประโยชน์ สิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัย ส่งเสริมให้เยาวชนในระดับมัธยมต้นได้เรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ และการดำรงชีวิตโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เป็นต้น จนได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และความผูกพันจากชุมชน ร้อยละ 83 จากผลการสำรวจของคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั่นเอง” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจากฯ กล่าวทิ้งท้าย