ปตท.ยกเครื่องธุรกิจ โอนธุรกิจน้ำมัน-ค้าปลีกตั้งบริษัทใหม่เตรียมเข้าตลาด

บอร์ด ปตท.มีมติ ปรับโครงสร้างธุรกิจน้ำมัน โอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมันไปบริหารภายใต้ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด หรือ PTTOR ที่เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จำกัด พร้อมมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

0
170
บอร์ด ปตท.มีมติ ปรับโครงสร้างธุรกิจน้ำมัน โอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมันไปบริหารภายใต้ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด หรือ PTTOR ที่เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จำกัด พร้อมมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท.  ครั้งที่ 11/2559 ในวันนี้ (18 พ.ย. 2559) ได้มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างธุรกิจ ปตท. โดยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited หรือ “PTTOR”  โดยคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ ปตท .นำเสนอการปรับโครงสร้างธุรกิจ ปตท.ดังกล่าว ต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) คณะรัฐมนตรี และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
นอกจากนั้น ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจที่ PTTOR จะเป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ในการประกอบธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกในอนาคต ปตท. มีแผนที่จะนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะดำเนินการกระจายหุ้นสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) คณะรัฐมนตรี และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท. โดยเบื้องต้นกำหนดสัดส่วนจำนวนหุ้นIPO ของPTTOR แล้ว และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ภายหลังการขายหุ้นIPO ทาง PTT ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของPTTOR อย่างน้อย 45% โดย PTTและPTTOR จะกำหนดหลักเกณฑ์การกระจายหุ้นอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจหุ้นIPOของPTTOR จะกระจายสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด
ปัจจุบัน บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จำกัด ดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และร้านค้าสะดวกซื้อจิฟฟี่ จำนวน 149 สาขา พร้อมสถานีบริการเอ็นจีวี (NGV) อีก 1 สาขา รวมถึงธุรกิจทางด้านอาหาร ได้แก่ ร้านอาหารจิฟฟี่คิทเช่น บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ หรือ Jiffy Catering รวมถึง ผลิตสินค้าเฮาส์แบรนด์ (House Brand) จิฟฟี่ที่ออกวางจำหน่ายที่สะดวกซื้อจิฟฟี่ทั่วประเทศ
นายเทวินทร์กล่าวว่า การปรับโครงสร้างธุรกิจ ปตท.ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความชัดเจน โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.ในสายตาสาธารณชน อีกทั้งยังช่วยให้หน่วยธุรกิจน้ำมันมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และสามารถปรับตัวกับสถานการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้นได้ทันท่วงที และถือเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งแรกในรอบ 30 ปีนับแต่ก่อต้ังปตท.มา