กรมการขนส่งทางบก จับมือ สอศ. ให้บริการซ่อมรถ ช่วง 7 วันเดินทางปีใหม่

0
117
สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน โดยมีเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุจากการเดินทางในช่วงเทศกาลสำคัญ และรณรงค์ให้ผู้ขับรถตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเช็กสภาพรถก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 7 วันของการเดินทางเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 กรมการขนส่งทางบก ได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อดำเนินการจัดนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพและวิทยาลัยสารพัดช่างในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้บริการซ่อมรถเบื้องต้นบนถนนสายหลักและสายรอง ทั่วประเทศรวม 189 จุด เพื่อช่วยเหลือประชาชน รวมถึงดูแลรถของประชาชนผู้ที่เดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ให้มีความพร้อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บริการซ่อมรถเบื้องต้น รวมถึงบริการรถยกกรณีรถเสียระหว่างทาง บริการที่พักผ่อนก่อนเดินทางต่อ บริการน้ำดื่ม บริการนวดคลายความเมื่อยล้าระหว่างเดินทาง นอกจากจุดให้บริการที่กรมการขนส่งทางบกได้สนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้ว ยังได้จัดเต้นท์อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนควบคู่กันด้วย โดยสามารถสังเกตได้จาก เต็นท์อำนวยความสะดวกและตรวจความพร้อมของกรมการขนส่งทางบก ที่มีสัญลักษณ์ “กรมการขนส่งทางบก Everyday for Everyone” ทุกๆ วัน เพื่อทุกคน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกล่าวแล้ว ก่อนหน้านี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้ร่วมกับภาคเอกชนกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ ให้บริการตรวจเช็กสภาพความพร้อมของรถฟรี 20 รายการ ณ ศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ อู่ซ่อมกลาง สถานตรวจสภาพรถเอกชนที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถ ‘ฟรี’ ขับขี่ปลอดภัย ถวายพ่อหลวง” ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 พร้อมทั้งจะมีการตั้งจุดตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ พนักงานขับรถทุกคนไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ (0%) ต้องไม่ใช้ความเร็วหรือมีชั่วโมงการทำงานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ด้านผู้ประกอบการต้องมีมาตรการควบคุมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถควบคุมดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น และอาจถูกพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หากประชาชน “พบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย เอาเปรียบผู้โดยสาร แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง”