การรถไฟฯจัดกิจกรรมจิตอาสาฯเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ต.ค.62

0
25

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทําความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ ถวายพระราชกุศลและน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ช่วยยกันทำความสะอาด ทาสีรั้ว จัดระเบียบสายสื่อสารและสายไฟฟ้าบริเวณสถานีกรุงเทพ และยังได้ร่วมกับกองทัพบก กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดที่สถานีสามเสน ชุมทางบางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้ากองโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทําความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟฯ เป็นการร่วมกันทำกิจกรรมทำความดีเพื่อน้อมถวายพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในฐานะที่พระองค์ทรงพระราชทานกิจการรถไฟให้แก่ปวงชนชาวไทย 

ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมได้มีการร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ ทาสีรั้ว การติดตามการจัดระเบียบสายสื่อสารและสายไฟฟ้าบริเวณหน้าสถานีกรุงเทพ บวงสรวง อนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวง จากนั้นยังได้ทําความสะอาดตู้โดยสาร ชานชาลา พื้นที่โดยรอบสถานีกรุงเทพ

นายเอกรัชกล่าวต่อว่า ในวันเดียวกัน (23 ตุลาคม 2562) การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังได้ร่วมกับกองทัพบก กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดที่สถานีสามเสน ชุมทางบางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง โดยมีกำลังพลและประชาชนจิตอาสา แห่งละประมาณ 500 คน ช่วยกันทำความสะอาดจัดเก็บขยะมูลฝอย จัดระเบียบกองไม้หมอน รางเหล็ก ปรับภูมิทัศน์สองข้างทางรถไฟ  และพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟ ให้มีความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้นำรถจักรไอน้ำมาจัดเดินเป็นขบวนรถพิเศษนำเที่ยวในเส้นทางระหว่างสถานีกรุงเทพถึงสถานีอยุธยา เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยรถจักรไอน้ำที่ใช้ทำขบวนลากจูงในครั้งนี้ คือรถจักรไอน้ำแบบแปซิฟิค หมายเลข 824 และ 850 รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลิตโดยบริษัท นิปปอน ชาร์เรียว ปัจจุบันเก็บรักษาและซ่อมบำรุงอยู่ที่โรงรถจักรธนบุรี เพื่อใช้ลากจูงขบวนที่จัดเดินในโอกาสพิเศษ และในวันสำคัญ ๆ

เท่านั้น สำหรับสถานีที่หยุดรับ – ส่งผู้โดยสาร ได้แก่ สถานีสามเสน บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นหรือลงตามสถานีดังกล่าวข้างต้นได้ ส่วนประชาชนที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ สามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ของวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เส้นทางกรุงเทพ – ฉะเชิงเทราได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย