3 ทศวรรษ ซีพีเอฟ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

0
22

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ประจำปี  2562  ในโอกาสดำเนินงานครบรอบ 3 ทศวรรษ ให้กับโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฏร์พัฒนาคาร) และอีก 45 โรงเรียน โดย นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบฯ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน  โดยมี  นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท มอบโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) อ.เมือง จ.เชียงราย

ซีพีเอฟ ร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนมาตั้งแต่ปี 2532 มีเป้าหมายเพื่อร่วมแก้ปัญหาทุพโภชนาการของเด็กเและเยาวชนในชนบทและถิ่นทุรกันดาร จนถึงปี 2562 มีจำนวนโรงเรียนที่ร่วมโครงการทั้งสิ้น 824 แห่ง ส่งผลโดยตรงต่อเด็กและเยาวชนมากกว่า 150,000 คน 

ชมคลิป
https://m.youtube.com/watch?v=W61ZwIyvpzU&feature=youtu.be