เปิดบริการแล้ว!บขส.เชื่อม“อุดรฯ-วังเวียง”

0
24

บขส.เปิดให้บริการเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศเชื่อมสนามบินอุดรฯ – หนองคาย – เมืองวังเวียง สปป.ลาว เชื่อมการเดินทางระหว่างเมืองไปยังชุมชน-แหล่งท่องเที่ยวสะดวกมากยิ่งขึ้น

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. เปิดเผยว่า บขส. ได้จัดเดินรถโดยสารเชื่อมต่อท่าอากาศยาน (Feeder Service) เส้นทางระหว่างประเทศ สายที่ 9 อุดรธานี – หนองคาย – เมืองวังเวียง สปป.ลาว ระยะทาง 246 กิโลเมตร โดยให้บริการวันละ 1 เที่ยว เที่ยวไปออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 เวลา 08.30 น. ถึงท่าอากาศยานอุดรธานี เวลา 09.00 น. และถึงเมืองวังเวียง เวลา 16.30 น. เที่ยวกลับออกจากเมืองวังเวียง เวลา 09.00 น. ถึงท่าอากาศยานอุดรธานี เวลา 16.20 น. และถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 เวลา 17.00 น. อัตราค่าโดยสาร 320 บาท เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งหลักและได้รับความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองไปยังชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว โดยสามารถใช้บริการเครื่องบินไปลงที่ท่าอากาศยานอุดรธานี และซื้อตั๋วโดยสาร บขส. เดินทางต่อไปเมืองวังเวียง สปป.ลาว ได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานีเดินรถอุดรธานี โทร. 0 4222 1489 และเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร ท่าอากาศยานอุดรธานี โทร. 09 5765 1790