การท่าเรือฯจิตอาสาพัฒนาชุมชนรอบท่าเรือกรุงเทพ

0
6

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการการท่าเรือฯ จิตอาสาพัฒนาชุมชนรอบท่าเรือกรุงเทพ พร้อมด้วย เรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือฯ สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ นางอัฌนา พรหมประยูร นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือฯ นายเรืองศักดิ์ บำเหน็จพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือฯ สายวิศวกรรม ผู้บริหาร พนักงานจิตอาสาการท่าเรือฯ ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่ และนักเรียนในเขตชุมชนร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ณ ชุมชนล็อก 4 – 5 – 6 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร