วิ่งฉิวโลด 4 เลน!เส้น 201 แก้งคร้อ-ชุมแพ 25.9 กม.

0
18

แล้วเสร็จเปิดให้วิ่งฉิวแล้วสำหรับการก่อสร้างขยายทางสาย อ.แก้งคร้อ – อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จทางหลวงหมายเลข 201 สาย อ.แก้งคร้อ – อ.ชุมแพ ตอน อ.แก้งคร้อ – อ.ภูเขียว จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรของกรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ตามนโยบายปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงรองรับการขยายทางเป็นระบบ 4 ช่องจราจร รวมระยะทางยาวประมาณ 25.9 กิโลเมตร

ลักษณะการก่อสร้าง ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบกดเป็นร่อง รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม 1 แห่ง งบประมาณ 977,050,000 บาท

โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่ง ให้มีความสะดวกปลอดภัยและมีความรวดเร็วในการเดินทาง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจังหวัด และภาพรวมของประเทศ ในเเขนงต่างๆ เช่น การเกษตร การบริการ การค้าระหว่างประเทศ การอุตสาหกรรม เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวมอหินขาวและอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)