สวทช. เดินสายหนุนงานวิจัยสู่ภาคเอกชน ในงาน Thailand Tech Show ภูมิภาค

0
113

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดงาน “Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559 จังหวัดเชียงใหม่”ตลาดเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่าย เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาจาก สวทช. และหน่วยงานร่วม ซึ่งได้เลือกสรรแล้วว่าเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้สนใจเริ่มกิจการเทคโนโลยีในเขตภาคเหนือ ทุกผลงานล้วนพร้อมให้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ในการผลิต จำหน่าย และ/หรือการประกอบธุรกิจ

สุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช.

นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559 จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้สนใจเริ่มกิจการธุรกิจเทคโนโลยี ในเขตภาคเหนือ ได้พบกับผลงานวิจัยที่หลากหลายสนับสนุนการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในกลุ่มการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น เภสัชภัณฑ์ครีม/เจล จาก มะแขว่น กากเมล็ดชา เนระพูสีไทย บรรเทาอาการปวด ต้านเชื้อรา รวมทั้งโลชั่นกันแดด ไล่ยุง นาโน วัสดุอุตสาหกรรมประหยัดพลังงาน จีโอโพลีเมอร์ และกลุ่มงานสนับสนุน Smart Farmers เช่น แผ่นฟิล์มต้านจุลชีพ เทคโนโลยีเคลือบสระด้วยน้ำยางธรรมชาติ เครื่องจักรกลทางการเกษตรต่างๆ แยกเยื่อฟักข้าว ฟานกล้วย หั่นสมุนไพร อัดฟางข้าว กลั่นน้ำส้มควันไม้ ประสิทธิภาพสูง ลดการใช้แรงงานของชาวนา เป็นต้น ตลอดจนยังมีการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการที่ซื้อสิทธิ์ 30,000 บาท ในงาน Thailand Tech Show ปีที่แล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญไตรภพ นำต่อยอดสร้างสรรค์ผลงาน “ฉนวนฟางทนไฟ” ด้วย

           

“ทั้งนี้ภายในงานนอกจากผลงานวิจัยที่พร้อมต่อยอดแล้ว ยังมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง New S-Curve สู่ Thailand 4.0 แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องนโยบายของรัฐบาลกับการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศจากการผลิตในอุตสาหกรรมหนัก ไปสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสังคมที่เน้นความเป็นผู้ประกอบการ เน้นความร่วมมือ เติมเต็มซึ่งกันและกัน เกื้อกูลกัน และการบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงในยุคดิจิทัล โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์การวางกลยุทธ์การตลาดและการทําตลาดออนไลน์ และเรื่อง นวัตกรรม เทคโนโลยีสะอาด โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ”

นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการลงนามความร่วมมือสัญญาอนุญาตใช้สิทธิงานวิจัย “ฉนวนความร้อนทนไฟ” จากกลไกการผลักดันผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ได้จริงสู่เชิงพาณิชย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีมูลค่า 30,000 บาท จากการจัดงาน Thailand Tech Show 2559 โดยมี นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการ สวทช. ภาคเหนือ และ ดร.มาโนช นากล้าทา นักวิจัยภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบสิทธิให้กับ นายณรงค์ คนานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด ในการผลิตเพื่อเชิงพาณิชย์ต่อไปอีกด้วย