ปณท. คุมเข้มสกัดไวรัส Covid -19 ระงับส่งอู่ฮั่น-หูเป่ยจีน และอิตาลี

0
30

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ยังคงพ่นพิษแพร่กระจายหลายประเทศทั่วโลก ยังความรุนแรงไม่มีท่าทีจะสงบลง ขณะที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ใช้มาตรการควบคุมสกัดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid- 19  ขอระงับการให้บริการคูเรียร์โพสต์  และบริการโลจิสโพสต์ระหว่างประเทศไปยังปลายทางเมืองอู่ฮั่่น(Wuhan) และเมืองอื่น ๆ ในมณฑลหูเป่่ย(Hubei) สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการชั่วคราว  ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

            ล่าสุด  ถึงวันนี้การให้บริการคูเรียร์โพสต์ และบริการโลจิสโพสต์ระหว่างประเทศ ของไปรษณีย์ไทย  ยังคงเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะมาตรการควบคุมด้านความสะอาดพัสดุ ก่อนนำส่งปลายทาง  ทั้งขาเข้า – ขาออก ระหว่างประเทศ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด-19 

             วิษณุ  สุขสวัสดิ์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  ด้านปฏิบัติการนครหลวง สายงานปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  (ปณท.) เปิดเผยว่า การให้บริการคูเรียร์โพสต์และบริการโลจิสติกส์โพสต์ระหว่างประเทศเป็นบริการฝากส่งพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ ปณท.ให้ความสำคัญกับบริการดังกล่าว หลังจากเกิดเหตุการณ์โรคระบาด Covid- 19 ตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ.63 ขณะนี้เรายังระงับส่งพัสดุไปเมืองอู่ฮั่นและเมืองอื่นๆในมณฑลหูเป่ยสาธารณชนประชาชนจีน  ส่วนเมืองอื่นๆของจีน ปณท.ยังส่งพัสดุตามปกติ   ล่าสุด ปณท ประกาศระงับฝากส่งพัสดุภัณฑ์ไปยังปลายทางประเทศอิตาลี   หลังจากนี้ หาก ปณท.จะระงับประเทศปลายประเทศไหนเพิ่มเติมอีก  เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

              การระบาดของโรคCovid-19 ทำให้การฝากส่งสิ่งของระหว่างประเทศไปยังหลายปลายทางได้รับผลกระทบ ดังนี้ การฝากส่งสิ่งของไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้เพียงคูเรียโพสต์และโลจิสโพสต์ระหว่างประเทศเท่านั้น ยกเว้นปลายทางเมืองอู่ฮั่น และมณฑลหูเป่ยที่ยังคงระงับบริการเป็นการชั่วคราว

พิษไวรัสไปรษณีย์จีนนำจ่ายอาจล่าช้า

            โดยการไปรษณีย์จีนอาจนำจ่ายล่าช้า เนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงการนำจ่ายแบบตัวต่อตัว(Face to Face) โดยเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามผู้รับก่อนหรือนำจ่ายไว้ที่ล็อกเกอร์และให้ผู้รับมาติดต่อรับเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และสำหรับบริการที่ต้องมีหลักฐานในการนำจ่าย อาจไม่มีการลงนามรับสิ่งของ

              เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแจ้งสิ่งของขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศล่าช้ากว่าปกติ  เนื่องจากการไปรษณีย์ฮ่องกงแจ้งว่าสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ขาเข้าและขาออกทุกประเภทบริการจะเกิดความล่าช้าจากมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา 19

             ประเทศปลายทางที่ดำเนินการขนส่งผ่านการไปรษณีย์จีน ได้แก่ ปลายทางประเทศมองโกเลียรับฝากได้เฉพาะบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ (EMS World) เท่านั้น สำหรับปลายทางประเทศเกาหลีเหนือ ระงับการรับฝากบริการไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศทั้งหมด

             สำหรับสิ่งของที่ผู้ใช้บริการฝากส่งและยังไม่ถูกส่งออกนอกประเทศไทย หากมีความประสงค์จะขอรับสิ่งของคืนให้ติดต่อแจ้งความประสงค์ ณ ที่ทำการที่รับฝากส่ง โดยไปรษณีย์ไทยจะดำเนินการคืนสิ่งของและค่าบริการเต็มจำนวน แต่หากสิ่งของถูกบรรจุเข้าถุงพัสดุหรือส่งออกจากประเทศไทยแล้ว อาจจะเกิดความล้าช้ากว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

            โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

พ่นยาฆ่าเชื้อถุงไปรษณีย์ก่อนลำเลียง

                วิษณุ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  ที่ผ่านมา  ปณท.ได้ประสานงานกับไปรษณีย์จีน และทางการบินที่ลำเลียงพัสดุมาไทยมีการพ่นยาฆ่าเชื้อห้องบรรทุกสัมภาระอากาศยานและถุงไปรษณีย์ ตลอดจนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และปณท.ได้กำชับเจ้าหน้าที่ปณท.ทุกได้รักษาความสะอาด ด้วยการสอดหน้ากากอนามัย ถุงมือยางและใช้เจลล้างมือ เพื่อป้องกันฆ่าเชื้อโรคในการทำงาน

               ขณะเดียวกัน ปณท.ยังมีการยกระดับด้านชีวะอนามัยภายในศูนย์ไปรษณีย์  เพื่อสร้างความมั่นในให้กับผู้ใช้บริการ โดยมีมาตรการคุมเข้มรักษาความสะอาดขั้นตอนก่อนรับนำส่งพัสดุประทางปลายทั้งเที่ยวขาออกและขาเข้าระหว่างประเทศ  ไปรษณีย์ไทยตระหนักถึงความรุนแรงของโรคไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19)  จึงได้ยกระดับมาตรการด้านอาชีวอนามัยภายในศูนย์ไปรษณีย์  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ที่ได้ทำการฝากส่งหรือรอรับสิ่งของจากต่างประเทศ

                “ด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในสถานที่ปฏิบัติงานและพัสดุขาเข้าระหว่างประเทศจากทุกต้นทางประเทศทุกชิ้น”

               โดยเริ่มที่ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิเป็นแห่งแรก  เนื่องจากเป็นจุดรับไปรษณียภัณฑ์ขาเข้าระหว่างประเทศก่อนกระจายไปยังศูนย์ไปรษณีย์แห่งอื่น ๆ อีกทั้งจะพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพิ่มเติมในศูนย์ไปรษณีย์พื้นที่นครหลวงอีก 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ นอกจากนี้  ไปรษณีย์ไทยยังได้แจกหน้ากากอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยจำนวน 100,000 อัน พร้อมกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดตลอดการปฏิบัติงาน