พาณิชย์เผยเกาหลีใต้ออก กม. ให้ยื่นขอรับการแต่งตั้ง ผู้ออกเครื่องหมายรับรองสินค้าอาหาร เริ่มปีใหม่นี้

0
104

นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยรายงานสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ว่า กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของสาธารณรัฐเกาหลี (Ministry of Food and Drug Safety หรือ MFDS) ได้ออกกฎหมายให้หน่วยงานที่เป็นผู้ออกเครื่องหมายรับรองสินค้าอาหารและปศุสัตว์ของประเทศผู้ส่งออกไปยังเกาหลีใต้ ต้องทำการยื่นขอรับการแต่งตั้ง (Designate) จาก MFDS โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเครื่องหมายรับรองฯ ประกอบด้วย HACCP  ISO 22000 และ GMP รวมถึงเครื่องหมาย Halal Kosher และ Vegan

“ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ส่งออกสินค้าอาหารและปศุสัตว์ และประสานงานหน่วยงานต่างๆ ของไทยที่ออกเครื่องหมายรับรองให้กับสินค้าอาหาร ให้เร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนขอรับการแต่งตั้งจาก MFDS เพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธการนำเข้าสินค้าของเกาหลีใต้ ในเบื้องต้นได้ประสานงานไปยังสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแล้ว” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

นางมาลี  โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้ากับหน่วยงานต่างๆ ในการยื่นขอรับการแต่งตั้ง (Designate) จาก MFDS ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการส่งออกสินค้าอาหารและปศุสัตว์ไทยควรเตรียมความพร้อมหากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนฉลากบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าวของเกาหลีใต้

นอกจากนี้ ในส่วนของเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบให้แก่สินค้าอาหาร ได้แก่  Thailand Trust Mark (TTM), Thai Select และ Prime Minister’s Export Award (PM Award) นั้น สำนักงาน  ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล อยู่ระหว่างประสานงานชี้แจงกับ MFDS ว่า ทั้ง 3 เครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าไทย เพื่อรับรองว่าสินค้านั้น ๆ เป็นสินค้าไทยอย่างแท้จริง  มิใช่เป็นการรับรองด้านความปลอดภัยของสินค้าอาหาร โดยอยู่ระหว่างการขออนุญาตจาก MFDS ให้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวบนฉลากสินค้าอาหารและปศุสัตว์ไทยได้ต่อไป

ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 (มกราคม – ตุลาคม) ไทยส่งออกสินค้าอาหารไปยังเกาหลีใต้มูลค่า 339.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าอาหารที่ส่งออกอันดับต้น ๆ ได้แก่ สินค้าประมง น้ำตาลทราย อาหารทะเลแปรรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ไก่และไก่แปรรูป

สำหรับการลงทะเบียนยื่นขอรับการแต่งตั้ง (Designate) จาก MFDS สามารถรับทราบรายละเอียดได้ที่ http://www.mfds.go.kr หรือที่อีเมล์ dhjeon@korea.kr สำหรับสินค้าอาหาร และอีเมล์ ga1971@korea.kr สำหรับสินค้าปศุสัตว์