อดีตกสทช.อัดกทค.ปลุกผีค่าโทรวินาที ชี้ความคิดสุดโบราณโลกเปลี่ยนเป็นของฟรีไปแล้ว  

0
109
อดีตกสทช.”สุธรรม อยู่ในธรรม” อัดคนกสทช.ยังงมโข่งตามโลกดิจิทัลไม่ทัน ชี้ตลาดโทรคมนาคม 4 จีไปถึงไหนแล้วยังมัวงมโข่งเจรจาค่าเชื่อมโยง-ค่าโทรเป็นวินาที ทั้งที่เครือข่ายเน็ทเวิร์คใหม่เชื่อมต่ออัตโนมัติตลอดเวลาไปแล้ว แถมบริการโทรก็เป็นของฟรีของแถมไปหมดแล้วแต่กลับยังไปลากเอาหลักเกณฑ์2จีในยุคไดโนเสาร์มาใช้บังคับ 
รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและอดีตกรรมการ กสทช.เปิดเผยถึงความพยายามของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.)ในการบังคับใช้มาตรการคิดค่าโทรเป็นวินาทีว่าถือเป็นความไม่เข้าใจและหลงยุคของ กทค.และกสทช.อย่างแท้จริง เพราะตลาดโทรคมนาคม 3 จีและ4 จีนั้น แตกต่างจากยุค 2 จีในอดีตโดยสิ้นเชิง เพราะเป็นเรื่องของเครือข่ายที่เป็น “ดาต้าเน็ตเวิร์ค” ไม่ใช่บริการเสียงหรือ Voice circuit แบบอดีต การที่กทค.ยังคงพยายามไปนำเอาหลักเกณฑ์การคิดค่าบริการมือถือ 2 จี ที่ใช้เมื่อกว่า 10 ปีก่อนมาใช้จึงไม่ต่างไปจากการนำเอาความคิดในโลกไดโนเสาร์มาใช้
ทั้งนี้ เพราะในยุค 2 จีนั้นเป็นเรื่องของ Call Cercuit ที่ผู้ให้บริการต้องใช้คลื่นความถี่ในการให้บริการและต้องใช้แบนด์วิธที่มาก ทั้งต้องมีการขยายเครือข่ายเพื่อรองรับเครื่องลูกข่ายไปพร้อม การโทรข้ามแดนหรือข้ามเครือข่ายก่อให้เกิดปัญหากับอีกฝ่ายหากเน็ทเวิร์คที่มีไม่เพียงพอ จึงมีการตั้งอัตราค่าเชื่อมโยงโครงข่าย(ไอซี) ตีกันอีกฝ่ายในลักษณะใครใช้มากจ่ายมาก  ซึ่งการออกหลักเกณฑ์คุ้มครองผู้บริโภคขั้นขีดสุดของระบบดังกล่าวก็คือการคิดค่าบริการเป็นนาที ซ่ึงถือว่าเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคสูงสุดแล้วในยุคนั้น 
แต่ในส่วนของโครงข่ายเน็ทเวิร์ค 3-4 จีในปัจจุบันนั้นไม่ได้ต้องการแบนด์วิธที่กว้างไม่ได้มุ่งตลาด Voice Call อีกแล้ว แต่เป็นเรื่องของ Data แม้แต่การโทรก็ถูกแปลงมาเป็นข้อมูลที่เป็น Data ไปหมดแล้วไม่ได้เป็น Call Cercuit เช่นในอดีต ผู้ให้บริการเครือข่ายหรือโอปอเรเตอร์ไม่ต้องไปพะวงกับเรื่องของการขยายเครือข่าย หรือการเชื่อมต่อโครงข่ายที่ต้องหาทางบล็อกคู่แข่ง แต่เครือข่าย 3-4 จีนั้นนั้นทุกอย่างเชื่อมถึงกันหมดและเป็นการเชื่อมต่อกันตลอดเวลาไม่ว่าเราจะใช้เครืองหรือไม่ แม้เราจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์ แต่เครื่องยังคงมีการเชื่อมต่อเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้น การที่ยังคงมีความพยายามจะมาเจรจาในเรื่องการเชื่อมต่อโครงข่ายหรือการคิดค่าบริการเป็นวินาทีนั้น ชี้ให้เห็นว่าผู้กำกับดูแลหรือ “เรคกูเลเตอร์” ยังไม่มีความเข้าใจในตลาด 3-4 จีแต่อย่างใด และเป็นเรื่องของคนหลงยุคอย่างแท้จริง “ในเมื่อบริการ Voice เป็นของฟรีไปแล้ว สิ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลควรต้องพิจารณาคือ การลงไปดูว่าต้นทุนที่แท้จริงของบริการข้อมูลที่เป็นดาต้านั้นมาตรฐานราคาควรอยู่ตรงไหน  ต้นทุนที่แท้จริงอยู่ตรงไหน กสทช.มีข้อมูลหรือไม่ว่าหลังโลกเปลี่นผ่านสู่ระบบ 3และ 4 จีไปแล้วนั้นปริมาณการใช้ข้อมูลที่เป็นดาต้าของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มีมากน้อยแค่ไหน ราคาอ้างอิงที่ผู้ให้บริการนำมาคิดกับประชาชนนั้นมีแหล่งอ้างอิงมาอย่างไร คิดบนฐานไหนอย่างไร สิ่งเหล่านี้ต่างหากคือส่ิงที่องค์กรกำกับดูแลจะต้องไปดำเนินการ
 “บริการโทรคมนาคม 3-4 จีโดยเฉพาะ 4 จีนั้น เป็นเรื่องของเครือข่ายที่เป็นข้อมูลหรือดาต้าล้วนๆ เครื่องลูกข่ายมีการเชื่อมต่อกันตลอดเวลา การที่กสทช.ยังคงไปเอาหลักเกณฑ์การกำกับดูแล 2 จีที่เป็นเทคโนโลยีโบราณมาใช้จึงเป็นเรื่องโบราณไปแล้วและชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลไม่มีความเข้าใจตลาด 3 หรือ 4 จีดีพอ เพราะบริการที่เป็น Voice Call นั้นกลายเป็นของแถมหรือของฟรี(Voice is Free)ไปแล้ว เพราะระบบ 3 และ 4 จีน้ันไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐาน Voice Base อีกแล้ว เน็ทเวิร์คถูกออกแบบเพื่อให้บริการที่เป็นดาต้าโดยเฉพาะ และการคิดค่าบริการ 4 จีไม่ควรไปอิงกับ 2 จีหรือไปเปรียบกับ 2 จีเพราะมันคนละยุคกันแล้ว