เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล จัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในโรงพยาบาล ในโครงการ “Hospital Upcycling Challenge”

0
498

          จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของปัญหาด้านสุขภาวะ ที่เป็นแหล่งพาหะและแพร่กระจายเชื้อโรคต่างๆ มาสู่ประชาชน จนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาเป็นวงกว้าง

วิชัย ทองแตง ประธานกรรมการบริหาร                  เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล

ในฐานะโรงพยาบาล ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม ทำให้ คุณวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการบริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล และคุณอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงวิกฤติการณ์ของปัญหาดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลอย่างจริงจัง โดยได้ริเริ่มเสนอแนวคิดให้มีการนำเอาวัสดุเหลือใช้ในโรงพยาบาลประเภท Non-Clinical Waste อาทิ กระดาษห่อเสื้อกาวน์ ฝาจุกอุปกรณ์ทางการแพทย์ กล่องใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ ปลอดเข็มให้สารน้ำทางหลอดเลือด ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุเหลือใช้ที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อนจากสารคัดหลั่ง มารังสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประโยชน์ อันเป็นแนวทางที่มากกว่าแค่การลดปริมาณขยะ แต่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยปณิธานที่อยากปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ เห้นถึงความสำคัญของการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทางเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล จึงได้จัดโครงการ “Hospital Upcycling Challenge” Presented by Phyathai & Paolo Hospital โครงการการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในโรงพยาบาลขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในแบบของคนรุ่นใหม่ ออกแบบและประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักอีกข้อหนึ่งก็คือ เพื่อมอบลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ที่ชนะเลิศการประกวดให้กับมูลนิธิ One Love นำไปใช้ผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสต่อไป

       

จากความตั้งใจที่ดีของโครงการดังกล่าว จึงทำให้งานเปิดตัวโครงการที่เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม โดยมีนักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ซึ่งทุกคนล้านได้เข้ามาเรียนรู้ถึงความสำคัญของการลดปัญหาปริมาณขยะ และได้รับการกระตุ้นให้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการนำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ซึ่งโดยที่สุดแล้ว มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการทั้งสิ้นจำนวน 113 ทีม จาก 10 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น

        

ทั้งนี้ในการคัดเลือกผลงานรอบรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ทำการคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นจำนวนทั้งสิ้น 10 ผลงาน ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย และจัดให้มีงานประกาศผลรางวัลในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 โดยนักศึกษาทั้ง 10 ทีม ที่มีผลงานเข้ารองชิงชนะเลิศได้มาแสดงผลงาน พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และตอบข้อซักถามต่อหน้าคณะกรรมการ ก่อนที่คณะกรรมการจะตัดสินและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการประกวดโครงการนี้ โดยทีมที่ชนะเลิศจากการประกวดในครั้งนี้ ได้แก่

       

ทีม PooGun ในชื่อผลงาน PooGun ออกแบบโดยนางสาวภัทรพร ธนนนท์ไพศิษฐ์ และนางสาวศุภาพิชญ์ ภูสุภา จากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับรางวัลเงินสดมูลค่า 200,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ โดยทีมนักศึกษาผู้ออกแบบได้รับ 100,000 บาท และภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ได้รับ 100,000 บาท

     

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในชื่อผลงาน ป. (Porpla) ออกแบบโดย นางสาวเบญจพร ครุฑกุล, นางสาวศรารัตน์ ศรีตา และนายอัฐวุฒิ อุดชาชน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับรางวัลเงินสดมูลค่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

           

รางวัลชมเชยและรางวัล Popular Vote ได้แก่ ผลงานที่ชื่อว่า Gomphrena ออกแบบโดย นายเฉลิมพงศ์ อ่อนยอง จากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับรางวัลเงินสดมูลค่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

          งานนี้จบลงด้วยความชื่นมื่น ด้วยการเป็นหนึ่งเสียงเล็กๆ ในสังคม ที่อยากฝากว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น หากแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในฐานะผู้ที่ทำให้เกิดขยะ ต้องรวมพลังกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้คงอยู่อย่างดีที่สุดตราบนานเท่านาน