ทอท.เตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารที่เดินทางมาใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560

0
156

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารที่เดินทางมาใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 โดยจะมีสายการบินมาใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวประมาณ 16,911 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสารกว่า 3 ล้านคน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นช่วงที่ประชาชนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกลับภูมิลำเนา โดยในส่วนของ ทอท. ซึ่งบริหารท่าอากาศยานหลัก 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) จะมีสายการบินมาใช้บริการ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 รวมประมาณ 16,911 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 2,416 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.82 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการ 2.69 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 384,892 คนต่อวัน
สำหรับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่เดินทางเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาดังกล่าว ทอท. ได้เตรียมการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งให้แก่ผู้โดยสาร ดังนี้
1. ทสภ. ได้เปิดให้บริการลานจอดรถยนต์โซน C โดยไม่คิดค่าบริการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2559 และให้นำรถออกภายในเวลา 17.00 น.ของวันที่ 4 มกราคม 2560 รวมทั้งมีโครงการเปิดรับสมัครรถแท็กซี่เพิ่มเติม จำนวน 500 คัน
2. ทดม. ได้ขยายพื้นที่จอดรถไปที่บริเวณคลังสินค้า พร้อมทั้งจัดรถรับ – ส่งมาที่อาคารผู้โดยสารโดยไม่คิดค่าบริการ และรถ Shuttle Bus เพื่อรับ – ส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารจอดรถ 5 ชั้น และอาคารผู้โดยสาร ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ทดม. ได้จัดรถโดยสารให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ได้แก่
– รถบัสโดยสารสาย A1 (ทดม. – สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต) รถบัสโดยสารสาย A2 (ทดม. – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) จอดให้บริการบริเวณประตู 6 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และแวะรับผู้โดยสารที่ประตู 12 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ค่าบริการ 30 บาท ตลอดสาย
– รถบัสปรับอากาศ Airport LimoBus Express ให้บริการใน 2 เส้นทาง คือ ทดม. – เพลินจิต – สวนลุมพินี และ ทดม. – ถนนข้าวสาร โดยจอดให้บริการบริเวณประตู 6 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และแวะรับผู้โดยสารที่ประตู 12 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ค่าบริการ 150 บาท ตลอดสาย
– รถบัสรับ – ส่งระหว่าง ทดม. และ ทสภ. (Airport Shuttle Bus) จอดให้บริการบริเวณประตู 5 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และแวะรับผู้โดยสารที่ประตู 12 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ซึ่งไม่คิดค่าบริการ (ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงบัตรโดยสารอากาศยานแก่เจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการ)
– รถลีมูซีน มีเคาน์เตอร์บริการอยู่ที่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าชั้น 1 ของอาคาร 1 และ 2
– รถตู้สาธารณะ สาย 555 ให้บริการในเส้นทาง ทดม. – ทสภ. โดยรถจอดบริเวณลานจอดรถ ATTA
รวมทั้ง ทดม. ได้ประสานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ และสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สวพ.91 ให้นำรถแท็กซี่ที่นอกเหนือจากการลงทะเบียนเข้ามาให้บริการผู้โดยสารให้เพียงพอกับความต้องการใช้บริการ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารเพิ่มเติม และเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาจีนอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ทั้งอาคาร 1 และอาคาร 2 ตลอด 24 ชั่วโมง
ในด้านมาตรการการรักษาความปลอดภัย ปัจจุบัน ทอท. ใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัย ระดับ 3 ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย เฝ้าติดตามด้านการข่าว และประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มวงรอบของทุกส่วนงานรักษาความปลอดภัย ได้แก่ เพิ่มวงรอบของชุดตรวจผสมตระเวนตรวจพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานและในเขตการบิน การตระเวนระงับเหตุ การรักษาการณ์ การจราจร การตรวจค้นสัมภาระติดตัวผู้โดยสารและสัมภาระบรรทุกการตระเวนสุ่มตรวจของหน่วยทำลายวัตถุระเบิด รวมทั้งการออกบัตรอนุญาตบุคคลและยานพาหนะ ยกเลิกการจอดรถหน้าชานชาลาทุกประเภท งดออกบัตรอำนวยความสะดวกทุกประเภท และเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งตรวจสอบการทำงานของ CCTV และได้ประสานขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจัดชุดตรวจผสมออกสุ่มตรวจในจุดล่อแหลม นอกจากนั้น ทอท. ได้เตรียมกำลังพลไว้รองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยาน รวมทั้งประสานงานด้านการข่าวกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตำรวจสันติบาล และตำรวจท้องที่อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ทอท. ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ณ ทสภ. ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ ทสภ. ประจำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนงาน ทอท. กับส่วนราชการ สายการบินและผู้ประกอบการ และอำนวยความสะดวกการเดินทางของผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในส่วนของ ทดม. ได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร” ณ ห้องศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม. ชั้น 3 บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานการทำงานกับส่วนงานของท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาข้อขัดข้อง ณ ทดม. ซึ่งเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 สำหรับ ทภก. ได้จัดตั้งทีม “HKT LOVE YOU” และ “HAPPY TO HELP” เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารในเชิงรุกอีกด้วย ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่จะมีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยานเป็นจำนวนมาก ทอท. จึงขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า และขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการจำกัดของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำขึ้นเครื่องอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผ่านขั้นตอนการตรวจค้น ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง