“อาคม”ปล่อยขบวนรถรณรงค์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงปีใหม่ 2560

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ภายใต้หัวข้อ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

0
133

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ภายใต้หัวข้อ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และตรวจเยี่ยมศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท สายด่วน 1146 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 โดยมี นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลด้านความมั่นคงปลอดภัยและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยจัดพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์อำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จัดหน่วยบริการประชาชน จัดชุดเคลื่อนที่เร็วหรือชุดตรวจการณ์ รวมทั้งอุปกรณ์งานทางต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ นอกจากนี้ ทช. ได้จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ภายใต้หัวข้อรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และขอความร่วมมือให้ผู้รับจ้างหยุดการก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 เพื่อคืนผิวจราจรให้ประชาชน พร้อมติดตั้งเครื่องหมายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง และไฟสัญญาณเป็นระยะ ๆ อย่างชัดเจนทั่วประเทศ

สำหรับศูนย์ความปลอดภัยและบริการสายด่วน 1146 ทช. จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยการ ประสานงาน แก้ไขปัญหา รับรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุ และปัญหาจราจรบนทางหลวงชนบท รวมทั้งประสานงานกับศูนย์อำนวยความปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ แก้ไขการจราจร และรายงานสถานการณ์ที่สำคัญให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งการหากกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน ผ่านช่องทางการสื่อสาร สายด่วน 1146 เพื่อให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทางหลวงชนบทได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบัน ทช. ได้ให้บริการสายด่วน 1146 ในภูมิภาค จำนวน 27 แห่ง และในปี 2560 – 2561 จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ จำนวน 94 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ