ไปรษณีย์ไทย เดินหน้าพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ รับปี 60

0
381

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เดินหน้ามาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) รุกพัฒนาบุคลากรผ่านการจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศสำหรับการให้บริการรับฝากหน้าเคาน์เตอร์ที่ทำการไปรษณีย์ พร้อมยกระดับการให้บริการด้วยการสร้างกระบวนการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ภายใต้มาตรฐานการทำงานตามนโยบาย POST Excellence มุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน สู่การเป็น “เครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทย” อย่างเต็มภาคภูมิ

สมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ หรือ Service Excellence ภายใต้มาตรฐานการทำงานตามนโยบาย POST Excellence มาโดยตลอด โดยดำเนินการผ่านการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริการแก่บุคลากรจำนวนกว่า 3,000 คนเครือข่ายไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี มุ่งยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการสูงสุด

นางสมร กล่าวต่อว่า โดยล่าสุดไปรษณีย์ไทยได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ที่ทำการไปรษณีย์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีมาตรฐานการให้บริการที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่จากเครือข่ายไปรษณีย์ทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก เพื่อรองรับการให้บริการปี 2560 อย่างไรก็ดี ไปรษณีย์ไทยได้เตรียมขยายการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่นำจ่าย เพื่อให้การบริการด้านการนำจ่ายมีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอีกด้วย

  

“อย่างไรก็ดี ไปรษณีย์ไทยเชื่อมั่นว่าการยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศตามนโยบาย POST Excellence นั้น จะทำให้ไปรษณีย์ไทยสามารถครองใจผู้ใช้บริการ และนำไปสู่ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์และโลจิสติกส์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน และเป็นเครือข่ายการขนส่งที่ดีของคนไทยและสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตต่อไป” นางสมร กล่าวสรุป