คค.ลงพื้นที่ตรวจสายทาง พร้อมเร่งสำรวจ-จัดสรรงบประมาณฟื้นฟู

0
54

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และนายสราวุธ ทรงศรีวิไล รองอธิบดีกรมทางหลวง ตรวจสายทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพให้ประชาชน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 41 พื้นที่ หมู่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎ์ธานี โดยมี ผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พื้นที่ หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม มีประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 350 ครัวเรือน สายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง (ทล.) ได้รับความเสียหาย จำนวน 20 สายทาง 80 จุด และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) จำนวน 10 สายทาง 20 จุด ซึ่งภายหลังน้ำลด ทล. และ ทช. จะเร่งสำรวจและจัดสรรงบประมาณ เพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบ ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว