รองนายกฯ สมคิด ร่วมประชุมหารือแนวทางบูรณาการพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ

0
156

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมหารือกับ นายสมชาย หาญหิรัญ ประธานกรรมการ ธพว. นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน  Exim Bank บสย. และผู้แทนสมาคมธนาคารไทย เพื่อประชุมแนวทางบูรณาการพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ ณ สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560