ทช.เร่งซ่อมแซมถนนถูกน้ำทะเลเซาะจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

0
39

กรมทางหลวงชนบท(ทช.)เร่งอำนวยความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าซ่อมแซมเส้นทางบนถนนสาย ปน.2062 จ.ปัตตานี หลังถูกน้ำทะเลกัดเซาะจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรลงพื้นที่ซ่อมแซมไหล่ทางและผิวจราจรบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย ปน.2062 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 – แหลมตาชี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง จึงเกิดฝนตกสะสมและมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร ส่งผลให้เส้นทางดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลกัดเซาะเป็นระยะทางประมาณ 65 เมตร โดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน แท่นแบริเออร์ และหมุดล้มลุกสำหรับแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเร่งซ่อมแซมบริเวณที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรได้อย่างปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่กำชับให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน

ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146