พญาไท 2 ทุ่มงบกว่า 600 ล้าน ตั้งเป้าสู่การเป็น Center of Excellence

0
199

โรงพยาบาลพญาไท ประกาศเดินหน้าพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อก้าวสู่การเป็น Phyathai 2 Center of Excellence ทุ่มงบกว่า 600 ล้านบาท เสริมศักยภาพด้านบริการ และศูนย์การแพทย์ครบวงจร จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการวิชาการ พร้อมเร่งเดินหน้าขอรับรองความเชี่ยวชาญรายโรค CCPC มาตรฐานการบริการการแพทย์ดับสากล เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย

นพ. อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2   กล่าวถึง ทิศทางการบริหารธุรกิจ และแผนการขยายการบริการในปี 2560 นี้ของโรงพยาบาลพญาไท 2 ว่า เป้าหมายระยะยาวของเรา คือ ไม่อยากให้ใครป่วยมาโรงพยาบาล ซึ่งเกิดจากการน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่า “ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ    ก็คือ พลเมืองนั่นเอง” โดยนำความเชี่ยวชาญและความพร้อมทางการแพทย์ ยึดเป็นแนวปฎิบัติในการให้บริการและช่วยเหลือสังคมให้มีสุขภาพดี

“เราเน้นพัฒนาโรงพยาบาล เพื่อก้าวสู่การเป็น Phyathai 2 Center of Excellence โดยลงทุนด้านการปรับปรุงสถานที่ เสริมศักยภาพศูนย์การแพทย์ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีการแพทย์ เป็นจำนวนเงินกว่า 600 ล้านบาท ด้วยการพัฒนาโปรแกรมด้านการรักษา Clinical Program เพื่อเป็นศูนย์การแพทย์ที่เป็นเลิศครบวงจร อาทิ ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์ต่ออวัยวะ ศูนย์เปลี่ยนไต/ตับ ศูนย์รักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง ศูนย์รักษาอาการปวดโดยไม่ต้องผ่าตัด ศูนย์รักษาบาดแผลเรื้อรัง ศูนย์การรักษาโรคความจำเสื่อม เป็นต้น พร้อมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่สามารถติดตามผลได้โดยไม่ต้องย้ายผู้ป่วยไปที่อื่น เดินหน้าขอรับรองความเชี่ยวชาญรายโรค หรือ CCPC เพิ่มด้านการรักษาโรคทางด้านนรีเวชและมาตรฐานการรักษาของศูนย์สุขภาพเด็ก รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาด้านวิชาการแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ พร้อมร่วมมือกับสถาบันและโรงเรียนแพทย์เพื่อพัฒนางานวิจัยในกลุ่มผู้ป่วยความจำเสื่อม” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 กล่าว

ในปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลพญาไท 2 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการวิชาการ โรงพยาบาลพญาไท 2 โดย   นำความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการคิดวิเคราะห์ งานด้านการวิจัย และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย พร้อมความพึงพอใจของผู้รับบริการ เช่น งานวิจัยเรื่อง พิชิตโรคอ้วนด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างสิ้นเชิง หรือเรื่องการพัฒนานวัตกรรม ผ้าอุ้มพยุงผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น และได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญรายโรค CCPC ด้านโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันเฉียบพลัน และด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ภายใต้การับรองมาตรฐานระดับสากล JCL อีกด้วย

สำหรับประกอบการในปี พ.ศ.2559 ของโรงพยาบาลพญาไท 2 อยู่ที่ประมาณ 3,700 ล้านบาท เติบโตขึ้น 10 % โดยตั้งเป้ารายได้ในปี พ.ศ. 2560 นี้ให้ได้กว่า 4,100 ล้านบาท ขณะที่จำนวนผู้ป่วยนอก ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้มาเข้ารับบริการ 680,000 ราย ตั้งเป้าปี พ.ศ. 2560 ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 690,000 คน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 รายต่อปี ขณะที่จำนวนผู้ป่วยในปี พ.ศ.2559 มีผู้เข้ามารับบริการ 20,600 ราย ตั้งเป้าปี พ.ศ. 2560 ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 21,600 คน หรือเพิ่มขึ้น 5% โดยมีจำนวนแพทย์รองรบการให้บริการจำนวนกว่า 600 คน

และในโอกาสครอบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลพญาไท 2 ในปีนี้ โรงพยาบาลฯ มีแผนตอบแทนสังคม ด้วยการรณรงค์     ให้สังคมมีสุขภาพดี ร่วมการแบ่งปันต่อผู้ด้อยโอกาส ตามเป้าหมายระยะยาว นั่นคือ “ไม่อยากให้ใครป่วย มาโรงพยาบาล” โดยจะทำเป็นแคมเปญให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ทั้งการป้องกัน และการรักษาตลอดทั้งปี ซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นผู้ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ของโรงพยาบาลฯ ในหัวข้อที่น่าสนใจ และง่ายต่อการนำไปปฏิบัติตาม อาทิ “30”  health tips for healthy life 30 วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ไกลโรค  “30”  โรคต้อง “พลาด” เป็น และ “30” good things to do for community 30 สิ่งดีๆ ที่คุณทำได้สู่สังคม เป็นต้น