ทช.ขยายผิวจราจร-เพิ่มรัศมีโค้ง-ติดตั้งไฟสว่างแก้ไขจุดเสี่ยงโค้งตัว S ลย.2002 จ.เลย

0
49

ทช.ลุยแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายโค้งตัว S ลย.2002 จ.เลย ขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้นจากเดิม 8 ม.เป็น 11-12 ม. เพิ่มรัศมีโค้ง ตีเส้นแบ่งช่องจราจรให้ชัดเจน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมป้ายจราจรเตือนทางโค้งแบบไฟกระพริบเพิ่มระยะการมองเห็นและเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ให้กับประชาชน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย บนถนนทางหลวงชนบทสาย ลย.2002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 21 – บ้านนาซำแซง อำเภอภูเรือ, วังสะพุง จังหวัดเลย บริเวณ ช่วง กม.ที่ 2+000-3+500 ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นโค้งรูปตัว S และมีสะพานข้ามลำน้ำฮวย อยู่ช่วงกลางโค้งตัว S ส่งผลให้ที่ผ่านมาบริเวณดังกล่าวมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางบริเวณถนนสายดังกล่าว ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทช.จึงได้ดำเนินการแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย โดยการขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้นจากเดิม 8 เมตร เป็น 11-12 เมตร เพื่อเพิ่มรัศมีความโค้ง ทำให้ยานพาหนะสามารถเข้าโค้งได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงการตีเส้นแบ่งช่องจราจรให้ผู้ขับขี่ได้เห็นอย่างชัดเจน และการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมป้ายจราจรเตือนทางโค้ง แบบไฟกระพริบ เพื่อเพิ่มระยะการมองเห็นและเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ให้กับประชาชนอีกด้วย