สภากาชาดจีนช่วยน้ำท่วมภาคใต้ผ่านสภากาชาดไทย

0
72

สภากาชาดจีน มอบเงินผ่านสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในหลายจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจำนวน 3,655,865 บาท โดยมี นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาค จากนายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ในนามรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน สภากาชาดจีน และประชาชนชาวจีน ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น และแสดงความห่วงใยมายังผู้ประสบอุทกภัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทุกคนที่ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออุทกภัยในครั้งนี้ พร้อมทั้ง ขอส่งความปรารถนาดีมายังประชาชนชาวไทยและอวยพรให้เหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้คลี่คลายลงโดยเร็ว ซึ่งนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร ได้กล่าวขอบคุณสภากาชาดจีนและประชาชนจีนที่ได้ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้