แล้วเสร็จ!ก่อสร้างทล.33บ.ภาชี-บ.หินกอง อยุธยา 4 เลนเชื่อมภาคกลาง-ตะวันออก

0
13

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 33 สายอำเภอบางปะหัน – อำเภอนครหลวง – อำเภอภาชี – บ้านหินกอง ตอนบ้านภาชี – บ้านหินกอง แล้วเสร็จ ระยะทาง 26.72 กิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอนครหลวงและภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สายอำเภอบางปะหัน – อำเภอนครหลวง – อำเภอภาชี – บ้านหินกอง ตอนบ้านภาชี – บ.หินกอง อยู่ในพื้นที่อำเภอนครหลวงและภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เดิมทางสายนี้เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ไป – กลับ แต่เนื่องจากปัจจุบันไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงได้ทำการขยายช่องจราจร โดยก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ระหว่าง กม. ที่ 54+273 – 81+000 ระยะทาง  26.72 กิโลเมตร ขยายคันทางจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) กว้างช่องละ 3.5 เมตร ผิวทางและไหล่ทางเป็นคอนกรีต ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร ไฟกะพริบบนทางหลวงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด งบประมาณ 1,257,757,580 บาท

โครงการดังกล่าวเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นทางหลวงที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต และมีความปลอดภัยในการใช้ทางมากยิ่งขึ้น ช่วยส่งเสริมศักยภาพการกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ทล. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่สายด่วน ทล.โทร.1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)