ทช.ออกแบบภูมิทัศน์วงเวียนสาย สร.3011.บ.โคกแซะ สุรินทร์ สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น

0
24

กรมทางหลวงชนบท(ทช.)วางแผนดำเนินโครงการปรับปรุงวงเวียนบนถนนสาย สร.3011 – บ้านโคกแซะ ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ วางแผนดำเนินโครงการปรับปรุงวงเวียนบนถนนทางหลวงชนบทสาย สร.3011 – บ้านโคกแซะ ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสวายอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ ทช. ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนทางหลวงชนบทสายทาง สร.3011 ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นสำนักสำรวจและออกแบบ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริเวณวงเวียนและร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงโครงการดังกล่าวในอนาคต

โดยดำเนินการออกแบบให้มีเอกลักษณ์และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน การออกแบบได้นำอิฐศิลาแลงหรือวัสดุเทียบเคียง มาจัดวางเรียงเป็นผนังกำแพงซ้อนไขว้กันเปรียบเสมือนมือจับแสดงถึงความร่วมไม้ร่วมมือกัน ภายในชุมชน รวมถึงการแสดงความเป็นมิตรสัมพันธ์กันที่ดีต่อกันมายาวนาน ตลอดจนการนำลายผ้าไหมโฮลมาใช้ประกอบในชิ้นงานต่าง ๆ เพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม