พีไอเอ็ม สนับสนุนการเรียนรู้นวัตกรรมเยาวชนไทย เสริมสร้างทักษะด้าน IT

0
68

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เดินหน้าสนับสนุนการเรียนรู้นวัตกรรมเยาวชนไทย ส่งมอบคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานจำนวน 50 ชุด โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ยุพยง วุ้นวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี และคณาจารย์เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมอบโดยคุณณฐวัฒน์ อธิรัฐธนาธรณ์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักแนะแนวและรับสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯร่วมส่งมอบคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเรียนรู้ พัฒนาทักษะการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป​