นำสินประกันภัย ปักหมุดสาขาอุบลฯ แห่งใหม่ สร้างหลักประกันลูกค้าในพื้นที่และใกล้เคียง

0
221

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดที่ทำการสาขาอุบลราชธานีแห่งใหม่ เพื่อขยายพื้นที่รองรับลูกค้าที่มาใช้บริการ เพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าคู่ค้าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงให้ได้รับความสะดวกอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในจังหวัด โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสำนักงานนำสินประกันภัย สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ นายเลิศชาย ประภาศิริรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการ บมจ.นำสินประกันภัย โดยมีคณะผู้บริหาร ตัวแทนนายหน้า และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานเลขที่ 97/12 หมู่ที่ 3 ถ.อุบลตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี  เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ นายเลิศชาย ประภาศิริรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการ บมจ.นำสินประกันภัย เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานสาขาอุบลราชธานี ได้เปิดให้บริการสร้างหลักประกัน และความคุ้มครองแก่ลูกค้าในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง รวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เกือบ 14 ปีแล้ว  ซึ่งที่ทำการสาขาเดิมเริ่มมีผู้มาใช้บริการมากขึ้น พื้นที่คับแคบไม่สะดวกต่อการเข้ามาใช้บริการของลูกค้า คู่ค้า และผู้ประกอบการที่มาติดต่อขอใช้บริการ ดังนั้นทางคณะผู้บริหารจึงมีนโยบายจัดหาสถานที่ตั้งสาขาแห่งใหม่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อขอใช้บริการยิ่งขึ้น  โดยทุกท่านสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ทำการสาขาอุบลราชธานีแห่งใหม่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป