กลุ่ม ปตท. มอบผ้าห่มบรรเทาภัยหนาวแก่ชาวเชียงใหม่

0
85

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 12,000 ผืน จาก นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนกลุ่ม ปตท. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ในแต่ละปี กลุ่ม ปตท. ได้ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่พี่น้องในพื้นที่ต่าง ๆ ในภาคเหนือที่ประสบภัยพิบัติกับสภาวะอากาศที่หนาวจัดอีกด้วย