วิศวกรรมยานยนต์ ขบ. ผนึกพนัส ติดปีกองค์ความรู้การผลิต/ความปลอดภัยรถบรรทุก

0
488

สำนักงานวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก  ผนึกความร่วมมือ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด จัดทำโครงการศึกษาดูงาน ณ โรงงาน บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อเสริมสร้างศํกยภาพและพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดวิศวกรรมยานต์ จำนวน 80 ท่าน

คุณอรรนพ หาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยว่าทางสำนักฯได้จัดให้มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลของบุคลากรในสังกัดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและเติมเต็มศักยภาพของบุคลากรนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ทำงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และต่อยอดการปฏิบัติงานในหน้าที่การงานต่อไป

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด เป็นองค์กรที่เหมาะสมในการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ต่อตัวถังรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ รถพ่วง รถกึ่งพ่วง ที่มีมาตรฐานด้านการผลิตและมาตรฐานสากล โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่สำนักวิศวกรรมยานยนต์ จำนวน 80 ท่าน เข้ารับการศึกษาดูงานวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งวัตถุประสงค์โครงการในครั้งนี้บุคลากรของวิศวกรรมยานยนต์ได้รับฟังคำบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในโรงงานมาให้ความรู้ในเรื่องการผลิตและการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ก่อนจดทะเบียนเพื่อใช้ในถนนสาธารณะ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด พาเยี่ยมชมไลน์การผลิตต่าง ๆ ภายในโรงงานพร้อมทั้งอธิบายและให้ความรู้เรื่องขั้นตอนการผลิตรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ของ PANUS รวมถึงสินค้าต่าง ๆ ที่ถูกผลิตด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ได้มาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง