รมว.คมนาคม ประชุมสายการบิน 16 ราย ซักซ้อมการตรวจสอบการออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่

0
63

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมประชุมหารือร่วมกับนายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการสายการบินจำนวน 16 สายการบิน ที่จะเข้ารับการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (Re – Certification) เพื่อซักซ้อมกระบวนการตรวจสอบการออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ที่ผ่านมา กพท. ได้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ให้สายการบินกลุ่มแรก จำนวน 9 สายการบิน ซึ่งสายการบินที่ผ่านการตรวจสอบฯ จะได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ต่อไป และขอให้ผู้แทนสายการบินทั้ง 16 สายการบิน ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ เนื่องจากจะมีผลโดยตรงกับการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัยของประเทศไทย และเน้นย้ำว่าการดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่ประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาร่วมตรวจสอบกับบุคลากรของ กพท. และได้นำระบบการเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในทุกขั้นตอน เพื่อความโปร่งใสและสามารถใช้อ้างอิงได้ ในกรณีที่องค์กรของต่างประเทศจะตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการในอนาคต ทั้งนี้ ขอให้สายการบินตรวจสอบและยืนยันความพร้อมของตนเองก่อนเข้าสู่กระบวนการ Re – certification เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสายการบินในการได้รับใบรับรองตามระยะเวลาที่กำหนด และจะทำให้ประเทศไทยสามารถยื่นขอให้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) มาดำเนินการตรวจสอบภายในเดือนมิถุนายน 2560