รมว.คมนาคม เปิดทางหลวงหมายเลข 24 (นางรอง-ปราสาท)

0
192

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข 24 (อ.นางรอง – อ.ปราสาท) และการแข่งขันจักรยานพร้อมมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน Highways Bike on Route 24 โดยมี นายพิชิต อัคราทิพย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล รองอธิบดีกรมทางหลวง นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ พร้อมด้วยนักปั่นจักรยานกว่า 2,000 คน ร่วมงานและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนตานีวิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ทาง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.สีคิ้ว-อุบลราชธานี ตอน อ.นางรอง – อ.ปราสาท ระยะทาง 66.71 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นที่ กม.73+283 บริเวณแยกถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สิ้นสุดที่ กม.140 ตำบลวังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

โดยก่อสร้างเป็นทางมาตรฐานทางชั้นพิเศษ จากเดิม 2 ช่องจราจรไปกลับ เป็น 4 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ด้านซ้ายทางก่อสร้างคันทางใหม่ 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร ช่วงจุดตัดทางแยกก่อสร้างเป็นแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 25 เซนติเมตร งบประมาณ 1,976 ล้านบาท สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.สีคิ้ว – อุบลราชธานี เป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างขยายทาง 4 ช่องจราจร ระยะที่ 2 ระยะทาง 160 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างเป็น 7 ตอน ผ่านพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ – สุรินทร์ – ศรีสะเกษ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 3 ตอน และอยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ตอน คาดว่าจะแล้วเสร็จตลอดสายในปี 2562

เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพระบบโลจิสติกส์ของไทยให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคมนาคมสำคัญของประเทศ เชื่อมโยงโครงข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สมบูรณ์ ช่วยระบายปริมาณการจราจรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยกระจายรายได้ในพื้นที่ระดับอำเภอและจังหวัด สำหรับกิจกรรมการแข่งขันจักรยาน Highways Bike on Route 24 กรมทางหลวงจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมปั่นจักรยานในเส้นทางที่สะดวก ปลอดภัยบนทางหลวงหมายเลข 24 (อ.นางรอง – อ.ปราสาท) จากจังหวัดสุรินทร์ สู่แหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้สนใจกว่า 2,000 คน จากทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันปั่นจักรยานใน 3 ประเภท ดังนี้ กลุ่ม A บุคคลทั่วไป ระยะทาง 92 กิโลเมตร กลุ่ม B บุคคลทั่วไป ระยะทาง 44 กิโลเมตร และกลุ่ม VIP ระยะทาง 46 กิโลเมตร