เปิดโครงการสัมมนา “ต้นกล้าจิตอาสา”

0
287

พิธีเปิดโครงการสัมมนา ต้นกล้าจิตอาสา รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผบ.ตร.เป็นประธานในพิธี โดยโครงการ รวมพลังต้นกล้าจิตอาสานี้สานต่อนโยบาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีแนวคิดนำนิสิตนักศึกษา ให้ได้รับรู้รับทราบสถานการณ์และสภาพปัญหาอย่างแท้จริงเกี่ยวกับแหล่งสุ่มเสี่ยงโดยรอบสถานศึกษา และให้นักศึกษาได้นำเสนอข้อคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมหาวิธีและดำเนินการ เพื่อให้บริเวณรอบสถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาเป็นสำคัญ

การสัมมนารวมพลังต้นกล้าจิตอาสาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนามากมายจาก ผู้แทนนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์จากหลายสถาบัน เพื่อนำศักยภาพของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และข้าราชการตำรวจมาร่วมสร้างสรรค์ให้สังคมรอบสถาบันการศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากอบายมุขต่างๆ ณ โรงแรมซัมมิทไพน์เฮิร์ท จังหวัดปทุมธานี