กทพ. มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในกิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน” ประจำปี 2560

0
103

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในกิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน” ประจำปี 2560 โดยมี นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานจตุจักร

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยในรายละเอียดว่า กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจหลักในการให้บริการทางพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ซึ่งนอกจากภารกิจหลักดังกล่าวแล้ว กทพ. ยังตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงได้จัดกิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน” มาตั้งแต่ปี 2545 โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเป็นประจำทุกปี ปีนี้นับเป็นปีที่ 16 แล้ว และจะดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนในชุมชนหรือโรงเรียนในแนวเขตทางพิเศษ ได้นำเงินทุนไปใช้เพื่อการศึกษา สำหรับในปีนี้ กทพ. ได้ขยายขอบข่ายการให้ความช่วยเหลือไปยังชุมชนและโรงเรียนต่างๆ โดยมีชุมชนและโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา จำนวน 40 ทุน ประกอบด้วย ชุมชนเกาะกลาง, ชุมชนคลองเตยใน 1, ชุมชนสวนอ้อย, ชุมชนล็อค 4-5-6, ชุมชนกรุงเทพพัฒนา, โรงเรียนอมันนฤมิต, ชุมชนวัดไผ่เงิน, ชุมชนเมืองอยู่ดี, โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม, ชุมชนวัดมหาพฤฒาราม, ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่, โรงเรียนวัดพระยายัง, โรงเรียนวัดชัยมงคล, ชุมชนตรอกสลักหิน, ชุมชนวัดดวงแข, ชุมชนบ้านครัวใต้, ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า, ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน, โรงเรียนประถมนนทรี, ชุมชนมิตรไมตรี 1-2, โรงเรียนพระแม่มารี, ชุมชนหลังวัดมักกะสัน, ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนริมทางรถไฟมักกะสัน, ชุมชนโค้งรถไฟยมราช, ชุมชนสระแก้ว, ชุมชนมั่นสิน, ชุมชนริมทางรถไฟหลังกรมทางหลวง, โรงเรียนสมาคมสตรีไทย, ชุมชนบ้านครัวตะวันตก, ชุมชนโรงน้ำแข็ง, ชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ 1, ชุมชนบ้านแบบ, ชุมชนดอนกุศลร่วมใจ, ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา, ชุมชนบึงพระราม 9, โรงเรียนวัดบัวขวัญ, ชุมชนวัดบัวขวัญ, ชุมชนบ้านเอื้ออาทร โซน 1, ชุมชนบ้านเอื้ออาทร โซน 2 และโรงเรียนคลองเกลือ เป็นเงินทุนละ 10,000 บาท รวม 400,000 บาท

“กทพ. ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับทุนในครั้งนี้ และหวังอย่างยิ่งว่าเยาวชนทุกคน  จะตั้งใจเรียน ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ อันจะช่วยพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป” นายณรงค์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด