ปตท.-กองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมฟื้นฟูสภาพป่าตามรอยพ่อ ด้วยเครื่องตะบันน้ำ

0
195

นายอนุรักษ์ สุทธศรี  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตะวันตก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต้อนรับ พันเอก ภัทราวุธ ทิพโกมุท รองผู้บังคับการ กรมพัฒนาที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 1 ในโอกาสที่ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จ.ราชบุรี เข้าสนับสนุนกิจกรรม “ค่ายตะบันน้ำใจ ตามรอยพ่อ”  ของ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท. โดยได้ร่วมกันติดตั้งเครื่องตะบันน้ำและก่อสร้างวางท่อส่งน้ำไปยังถังเก็บน้ำสำรองบนเนินเขาในพื้นที่ป่าของ อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  นับเป็นพื้นที่แรกในการนำเครื่องตะบันน้ำมาใช้ส่งน้ำเพื่อฟื้นฟูและสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่า ภายหลังความสำเร็จของโครงการ “พลังธรรมชาติ พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน” ของ ปตท. ที่ใช้เครื่องตะบันน้ำแก้ปัญหาการส่งน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงห่างไกลมาแล้วหลายพื้นที่