Thailand Headlines Person Of Year Awards 2016 – 2017

0
167

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานงานมอบรางวัล Thailand Headlines Person Of Year Awards 2016 – 2017 และรับมอบรางวัลด้านสาขาข่าวสารการเมือง จาก ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้ารับมอบรางวัลด้วย ทั้งนี้ งานมอบรางวัลฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและบันเทิง และยกย่องผู้ที่ทำความดีและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า งาน Thailand Headlines Person Of Year Awards จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 5 เพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคคลที่มีชื่อเสียงหลากหลายสาขาอาชีพทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งครอบคลุมทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม สำหรับรางวัล Thailand Headlines Person Of Year Awards ในปีนี้ คัดเลือกมาจากผู้ที่ได้รับความนิยมในสื่อออนไลน์จีนมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งรางวัลเป็น 5 สาขา ได้แก่ สาขา Thailand Headlines Popular สาขาข่าวสารบ้านเมือง สาขาความสัมพันธ์ไทย – จีน สาขาเศรษฐกิจและสังคม สาขาวัฒนธรรมและบันเทิง และรางวัลพิเศษ ได้แก่ รางวัลจิตอาสาเพื่อสังคม ซึ่งทำให้ผู้ที่ได้รับรางวัลมีความภาคภูมิใจและทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อชื่อเสียงของตนเองและประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป