ส.อ.ท. ร่วมเวทีการประชุมความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชีย “เอเชียโป๋อ่าว (BOAO FOR ASIA)”

0
90

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมเอเชียโป๋อ่าว หรือ Boao for Asia เวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ในหัวข้อ “ความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชีย : ความท้าทายใหม่ และแนวคิดใหม่” (Asia Regional Cooperation: New Challenges, New Approach) ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเจรจาเศรษฐกิจการค้าในระดับภูมิภาคเอเชีย และระดับชั้นนำของโลกเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ในการหารือดังกล่าวได้มีการหารือหลากหลายประเด็น อาทิ การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน และการพัฒนาเส้นทางคมนาคม เป็นต้น