เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ส่งเสริมคุณภาพผู้ประกอบการทูน่าไทยสู่ตลาดโลก

0
97

เซ็นทรัลแล็บไทย โดย นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ ลงนามข้อตกลง MOU ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย นำโดย นายณัฐ  อ่อนศรี อุปนายกและเหรัญญิก ประธานคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคสมาคม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเเละพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าให้กับผู้ส่งออกในอุตสาหกรรมปลาทูน่า และเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขันในตลาดสากล และส่งเสริมด้านการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้สินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน Food Safety เน้นการตรวจสอบที่ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ประกอบการ  ส่งออกทูน่าของไทย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังพร้อมสนับสนุนพันธกิจของเเต่ละหน่วยงานให้บรรลุ ตามเป้าหมายร่วมกัน