SME Development Bank ขนทัพสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ร่วมงาน Thailand Industry Expo 2017

0
63

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) เปิดเผยถึง การร่วมออกบูธในงาน Thailand Industry Expo 2017 ระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00–21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อสานต่อนโยบายรัฐบาล และ กระทรวงอุตสาหกรรมในการ “ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 สรรค์สร้างโอกาสอนาคตไทย One Transformation, Thousand Opportunities” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมให้บริการปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาและเริ่มต้นธุรกิจ SMEs Startup โดยแบ่งเป็น 5 โซน ประกอบด้วย 1) โซนบริการปรึกษาแนะนำด้านสินเชื่อ โดยขนทัพสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โปรโมชั่นพิเศษมาบริการ 2) โซนโครงการ Modern SMEs Design & Story ช่วยผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและทันสมัย 3) โซนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ มาจำหน่ายสินค้า จำนวน 8 ราย ทั้งสินค้าอุปโภค-บริโภค 4) โซนให้ความรู้สำหรับผู้ประกอบการ SMEs จัดเสวนาภายในบูธในหัวข้อต่างๆ เช่น บริการสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการให้ก้าวสู่ SMEs ยุค 4.0 และ การเตรียมตัวยื่นขอสินเชื่อ 5) โซนหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย บสย. ให้บริการปรึกษาแนะนำการค้ำประกันสินเชื่อ กรมบังคับคดี ปรึกษาการไกล่เกลี่ยหนี้ SMEs และ Central Lab “แล็บประชารัฐ” ร่วมให้คำแนะนำด้านการตรวจมาตรฐานสินค้า

สำหรับ โซนบริการปรึกษาแนะนำด้านสินเชื่อ นั้น ธพว.ได้เตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งบริการร่วมลงทุน และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสุดพิเศษ อาทิ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ อัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 1% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา วงเงินกองทุน 20,000 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืน 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด 3 ปี ไม่ต้องมีหลักประกัน ให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนในรูปแบบของนิติบุคคล โดยธุรกิจต้องอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัด สินเชื่อ SMEs Transformation Loan  อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ 3% คงที่ 3 ปีแรก ปีที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี วงเงิน 15,000 ล้านบาท กู้ได้รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียว อัตราดอกเบี้ยเพียง 5% , สินเชื่อ Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อัตราดอกเบี้ยเพียง 4% และ สินเชื่อแฟคตอริ่งเบิกจ่ายทั่วไทยในวันเดียว อัตราดอกเบี้ยเพียง 3.99% เป็นต้น พร้อมบริการรับคำขอยื่นกู้ภายในงาน โดยผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธ SME Development Bank พร้อมขอรับคำปรึกษาแนะนำและพร้อมยื่นกู้ได้ภายในงานที่ บูธหมายเลข AA05