โฟร์โมสต์ ร่วมสร้างอนาคตผ่านห้องเรียนแห่งการเรียนรู้

0
128

อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) (ที่ 5 จากซ้าย) ต้อนรับ คุณพนิต ปวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (ที่ 6 จากซ้าย) และทีมผู้บริหาร บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานร่วมในพิธีเปิด ห้องเรียน “โฟร์โมสต์” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ตัวแทนนักศึกษา PIM ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยบริษัทได้มอบทุนการศึกษาผ่าน “กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ (PIM SMART)” ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เพื่อมุ่งสนับสนุนการศึกษาซึ่งป็นพื้นฐานสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จีงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนักจัดการรุ่นใหม่ มีห้องเรียนที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถให้กับนักศึกษา PIM ในกองทุนฯ ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ