“อาคม”เปิดงาน Dreams Soar บินสุดฟ้า อย่าหยุดฝัน by Pilot Shaesta Waiz

0
67

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน Dreams Soar บินสุดฟ้า อย่าหยุดฝัน by Pilot Shaesta Waiz ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยมี นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย Mr. Li Penguin Regional officer, Communication Navigation and Surveillance สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ คณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ อาคาร 80 ปี หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ