ธพว. ปล่อยคาราวานรถบรรทุกสิ่งของลงพื้นที่ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร นครพนม และพื้นที่ใกล้เคียง  

0
95

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) พ.อ. ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ รองเสนาธิการ กองพลทหารราบที่ 3 พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร และ พนักงานจิตอาสาร่วมปล่อยคาราวานรถลำเลียงสิ่งของจำเป็น อาทิ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เครื่องนุ่งห่มและสิ่งของอื่นๆ พร้อมรวบรวมเงินรับบริจาคผ่านบัญชี “กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ธพว.” จากผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วน นำไปแจกจ่ายบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ โดยได้รับการสนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลในการลำเลียงสิ่งของจากกองพลทหารราบที่  ณ สำนักงานใหญ่ SME Development Bank เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560