กทท. จัดพิธีปล่อยเรือลงน้ำ “เรือขุด 5 เรือจูง 6 เรือดิน 11 และเรือดิน 12” เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

0
158

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จัดพิธีปล่อยเรือลงน้ำ “เรือขุด 5 เรือจูง 6 เรือดิน 11 และเรือดิน 12” จำนวน 4 ลำ โดยมี นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ กทท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และนางกาญจนีย์ บูลกุล ภริยา ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ พร้อมด้วยกรรมการ กทท. ผู้บริหารระดับสูง กทท. แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท ซี เครสท์ มารีน จำกัด

​กทท. ได้จ้างเหมาบริษัท ซี เครสท์ มารีน จำกัด ต่อเรือจำนวน 4 ลำ ประกอบด้วย เรือขุด เรือจูง เรือดิน 2 ลำ ในวงเงิน 728,760,000 บาท เพื่อนำมาทดแทนเรือขุด 2 เรือจูง 3 เรือดิน 4, 5, 6 ที่เสื่อมสภาพลงและหมดอายุการใช้งาน  ไม่น้อยกว่า 49 ปี และเริ่มเสื่อมสภาพและเตรียมที่จะปลดประจำการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของ กทท. ในการขุดลอกร่องน้ำที่ตื้นเขินในอาณาเขตความรับผิดชอบของ กทท. ตั้งแต่สะพานพุทธฯ จนถึงปากร่องน้ำเจ้าพระยา หลักกิโลเมตรที่ -18 รวมเป็นระยะทาง 66 กิโลเมตร และบริเวณหน้าท่าเทียบเรือของ กทท. ให้ได้ความลึกตามเกณฑ์มาตรฐาน -8.5 เมตร และ 10.72 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง รวมถึง ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ทำให้การเดินเรือในร่องน้ำ การเข้าเทียบท่า ทุ่นและหลักผูกเรือ ให้บริการการผ่านเข้า – ออก ร่องน้ำของเรือสินค้า มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถรองรับปริมาณงานขุดลอกที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

​สำหรับการต่อเรือดังกล่าวประกอบด้วย เรือขุด มีความยาว ตลอดลำเรือ 61.50 เมตร ความกว้างเรือ 11.4 เมตร ระยะกินน้ำลึก 2.46 เมตร พร้อมอุปกรณ์การขุดและอุปกรณ์ประกอบ ความสามารถในการขุดได้ที่ความลึกไม่น้อยกว่า 15 เมตร ที่อัตราในการขุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 ลำ เรือจูง มีความยาวเรือตลอดลำ 23 เมตร ความกว้างเรือ 8.50 เมตร ระยะกินน้ำลึก 3 เมตร ขนาดกำลังฉุดไม่น้อยกว่า 10 เมตริกตัน จำนวน 1 ลำ และเรือบรรทุกดินประเภทขับเคลื่อนด้วยระบบใบจักร ความยาวเรือตลอดลำ 40.20 เมตร ความกว้างเรือ 10.40 เมตร ระยะกินน้ำลึก 4 เมตร ขนาดความจุยุ้งดิน ไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ลำ