ธพว. ลงพื้นที่อีสาน เร่งบรรเทาความช่วยเหลือ-ขับเคลื่อนสินเชื่อฟื้นฟูกิจการ SMEs ประสบอุทกภัย

0
52

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร นครพนม และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสำรวจความต้องการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายรัฐบาล   ซึ่ง ธพว. มีมาตรการช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภาคอีสาน 3 มาตรการ คือ 1. การพักชำระหนี้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระ และ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2. วงเงินสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการ 3. วงเงินช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบอุทกภัย ในปี 2560 กู้ได้สูงสุด 15 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย3% ปีที่ 1-3 ปีที่ 4-7 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR พร้อมทั้งร่วมกับ พันเอก ศิริรักษ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นไปแจกจ่ายบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560