ซีพีเอฟ คว้ารางวัลพระราชทานด้านการจัดการแรงงานยอดเยี่ยม

0
84

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสถานประกอบกิจการที่บริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2017 จัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงาน มีนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดงานในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นี้ และมีสถานประกอบกิจการซีพีเอฟอีก 27 แห่ง ร่วมเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ดีเด่นด้านแรงงานและสวัสดิการด้วย ตอกย้ำองค์กรต้นแบบสถานประกอบการที่บริหารจัดการด้านแรงงานตามมาตรฐานสากล

นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า กิจการโรงเพาะฟักลูกกุ้ง ภาคตะวันออก 2 จังหวัดตราด ของซีพีเอฟ เป็น 1 ในสถานประกอบกิจการของไทยสามารถคว้ารางวัลเกียรติยศสถานประกอบการที่บริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2017 ที่จัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี และในงานนี้ยังมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยติดต่อกันต่อเนื่อง 5 ปีขึ้นไป รวมทั้งมีสถานประกอบกิจการซีพีเอฟอีก 26 แห่งรับประกาศนียบัตรสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านแรงงานอีกด้วย

การได้รับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ นำความภูมิใจให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานซีพีเอฟทุกคน และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากร ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน บุคลากรทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานสากล” นายเปรมศักดิ์ กล่าว

กระทรวงแรงงานพิจารณามอบรางวัลแก่กิจการโรงเพาะฟักลูกกุ้ง ภาคตะวันออก 2 เพราะเป็นกิจการที่ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ในระดับสมบูรณ์สูงสุด ตั้งแต่ปี 2550 และสามารถธำรงรักษาการดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทยได้อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน โรงเพาะฟักลูกกุ้ง ยังได้รับรางวัลสถานประกอบการ  ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิภาพของแรงงานในระดับประเทศต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกันอีกด้วย เป็นผลให้โรงเพาะฟักลูกกุ้ง ภาคตะวันออก 2 สามารถคว้ารางวัลเกียรติยศด้านการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างยอดเยี่ยมในครั้งนี้

ซีพีเอฟมีนโยบายด้านแรงงาน โดยให้สถานประกอบการของบริษัททุกแห่งตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูป โรงงานอาหารสำเร็จรูป นำแนวปฏิบัติต่อแรงงานที่ดี (Good Labour Practice: GLP) และมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001) มาใช้บริหารจัดการด้านแรงงานและดูแลสวัสดิการของแรงงาน เพื่อให้แรงงานทุกคนได้รับการจัดจ้างที่เป็นธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในทุกมิติ สอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

ปัจจุบัน สถานประกอบการของซีพีเอฟ 23 แห่งทั้งโรงงานอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปอาหาร ฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้ง และฟาร์มกุ้งได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ขณะที่ฟาร์มไก่เนื้อได้นำหลักการ GLP ไปใช้จนครบทุกฟาร์ม และในปีนี้บริษัทฯ เดินหน้านำฟาร์มไก่เนื้อเข้ารับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยจากกระทรวงแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในระยะยาว