EXIM BANK สนับสนุนโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง จ.ระยอง

0
135

นายเขมทัศน์ สายเชื้อ (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำพนักงานธนาคารเดินทางไปมอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงอาคารเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งจัดกิจกรรมปลูกดอกไม้และสันทนาการให้แก่นักเรียน ภายใต้โครงการ “แหล่งความรู้ คู่ชุมชน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ชุมชน โดยมีนางสาวบุสรา วงชารี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง จ.ระยอง เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง จ.ระยอง เมื่อเร็วๆ นี้