SME Development Bank ร่วมงาน “ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์ รักประชาชน”

0
124

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.)  ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์ รักประชาชน” ครั้งที่1จัดโดยกระทรวงการคลัง  ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันการเงินของรัฐ 8 แห่งและหน่วยงานพันธมิตร เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน กระจายรายได้สู่ระดับภูมิภาค พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ SMEs – OTOP ลูกค้าธนาคารที่มาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าในงาน โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ – 1 ก.ย. 60 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน