รถไฟส่อขาดแคลนบุคคลากรหนัก ชี้ใน 3-4 ปีข้างหน้า ระบบรางของรัฐอาจเดี้ยงสนิท

0
176

นายสาวิทย์  แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวถึงปัญหาใหญ่ในองค์กรการรถไฟฯ ในปัจจุบันที่รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมต้องรีบยื่นมือเข้ามาแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนก็คือ เรื่องของการพัฒนาบุคคลากรที่จะมารองรับการพัฒนาระบบรางที่รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมกำลังเร่งก่อสร้าง เพราะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติงานของพนักงานรถไฟแล้ว ยังอาจเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุด้านการเดินรถ เกิดอันตรายต่อผู้โดยสารได้

ทั้งนี้ แม้สหภาพฯ จะเห็นว่า รัฐบาลปัจจุบันมีความตั้งใจที่จะเข้ามาปฏิรูประบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างจริงจังมากกว่ายุคอื่นๆ โดยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศระยะ 8 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2565 ที่จะมีการลงทุนโครงการรถไฟทางคู่ใหม่ระยะแรกถึง 10 เส้นทาง ระยะสองอีก 12 เส้นทาง ทั้งยังมีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง รถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินหรือแอร์พอร์ตลิงค์ ตลอดจนรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน แต่โครงการเหล่านี้จะใช้บุคลากรจากไหนหากไม่เร่งสร้างในวันนี้

นายสาวิทย์ กล่าวด้วยว่า ข้อมูลอัตรากำลังของการรถไฟแห่งประเทศไทยในปัจจุบันนั้น มีความต้องการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านต่างๆ 15,000 คน แต่ในความเป็นจริงกลับเหลือพนักงานปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง 11,000 คน ขาดแคลนอยู่เกือบ 4,000 คน และในอีก 4 ปีข้างหน้าหากการลงทุนสร้างรถไฟทางคู่ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูงสำเร็จการรถไฟต้องการบุคลากรเพิ่มเป็น 30,000 คน จำเป็นต้องสรรหาอัตรากำลังเพิ่มอีก 20,000 คน ซึ่งโครงการสำคัญเหล่านี้เหลือเวลาในการก่อสร้าง 3-4 ปีก็จะเริ่มเปิดให้บริการแล้ว แต่แผนการพัฒนาบุคลากรที่จะมาทำงานรองรับระบบรางที่ลงทุนมูลค่านับล้านล้านบาทกลับไม่มีความชัดเจน แม้แต่บุคลากรของการรถไฟฯ ที่ผลิตนักเรียนวิศวกรรมรถไฟขึ้นมาเองก็ยังไม่สามารถจะบรรจุเข้าทำงานได้หมด ท่ามกลางปัญหาปัจจุบันที่ รฟท. มีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรอยู่แล้ว อันเป็นผลพวงจากมติ ครม. เมื่อปี 2541 ที่จำกัดการรับพนักงานใหม่ ไม่เกิน 5% ของพนักงานที่เกษียณอายุราชการ จนส่งผลกระทบหลายด้าน

“ทุกวันนี้นายสถานีหลายคนต้องปฏิบัติงาน ควงกะตลอดวันตลอดคืน ทำหน้าที่ทุกอย่างในสถานี ตั้งแต่ขายตั๋ว ยันล้างห้องน้ำ แค่นี้ก็หมดเวลาไปวันๆ แล้ว ไม่ต้องคิดกันมากเลยว่า หากรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง สร้างเสร็จจะเอาคนที่ไหนมาทำงาน” นายสาวิทย์ กล่าว