ธพว. ตอบโจทย์ต่อยอด ติดปีกธุรกิจ SMEs และ Start Up ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

0
108

ปิดฉากโครงการหลักสูตร SME-D ScaleUp ต่อยอดติดปีกธุรกิจSMEsและ StartUp ซึ่งจัดโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และได้รับเกียรติจากนายสมชาย หาญหิรัญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานมอบโล่รางวัลเกียรติยศสำหรับผู้เข้าอบรมที่แข่งขันการนำเสนอผลงาน3ประเภท ประกอบด้วยรางวัลแผนธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Biz Award) รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรม (Inno Biz Award) และรางวัลแผนธุรกิจดาวรุ่ง(Geeks Biz Award) เพื่อเป็นเกียรติประวัติความสำเร็จของธุรกิจซึ่งนอกเหนือจากผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีจากวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศแล้ว ยังได้รับเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืนต่อไปด้วย

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ยินดีกับโครงการนี้ที่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หลักสูตร SME-D ScaleUp ที่ต้องการให้ความรู้ผู้ประกอบการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาตนเองต่อยอดธุรกิจให้เติบโตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ถือเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นจริงจังทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติเป็นระยะเวลาร่วม 2 เดือนตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคมจนถึง 6 ตุลาคม 2560 ผู้ได้รับการอบรมทั้งสิ้น 56 กิจการจากการสมัครเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศจำนวน 598 ราย นับว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ได้รับมุมมองใหม่ของวิธีคิดเชิงสร้างสรรค์ ที่จะนำมาปรับใช้กับธุรกิจตัวเองให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตได้รูปแบบธุรกิจใหม่ยุคดิจิทัลดิสทรับชั่น (Digital Disruption) และครีเอทีฟอีโคโนมี่(Creative Economy) ซึ่งหลักสูตรนี้มีความพิเศษเป็นการผสมผสานระหว่างผู้ประกอบการSMEsและStart Up ที่มีแนวคิดในการทำธุรกิจแตกต่างกันสามารถนำมาแชร์ แบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจและสร้างสายสัมพันธ์เชื่อมโยงนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณที่สร้างความโดดเด่นและแตกต่างต่อไป

นอกจากนี้ ธพว.ยังให้โอกาสแก่ผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษทั้งสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐอัตราดอกเบี้ยต่ำ 1 % และสินเชื่อ SMEs Transformation Loan อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3% เพื่อใช้ในการลงทุนปรับปรุงขยายกิจการรวมถึงสินเชื่อแฟคตอริ่งอัตราดอกเบี้ย 3.99% เพื่อช่วยผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจด้วยโดยธพว.อนุมัติสินเชื่อให้กับผู้เข้าอบรมในโครงการนี้ไปแล้วจำนวน 10 กิจการวงเงินรวมทั้งสิ้น 43 ล้านบาท อาทิ บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัดหรือที่เรารู้จักกันดีในนามหุ่นยนต์ดินสอ บริษัท ชูโกลบอล จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ SHUBERRY ที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด และบริษัท นีโอลูชั่น เทคโนโลยี คอร์เปอเรชั่น กิจการเล่นเกมส์กีฬาออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยและธุรกิจคอมโพเนนต์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้นและยังมีผู้ประกอบการอีกเป็นจำนวนเกือบ 20 รายที่ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อวงเงินเกือบ 100 ล้านบาท

      

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าวว่า ถือว่าเป็นการปิดโครงการอย่างสมบูรณ์แบบกับโครงSME-D ScaleUp ที่ให้ความรู้พร้อมเงินทุนเพราะธนาคารให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการตามพันธกิจของการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา ธนาคารเชื่อว่าหลักสูตรนี้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแนวคิด (Mindset) ของผู้ประกอบการที่จะนำไปปรับใช้ในธุรกิจต่อไปเพราะโลกทุกวันนี้ปลาเร็วกินปลาช้าธุรกิจต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงผู้สำเร็จหลักสูตรนี้คือ SMEs สามารถปรับรูปแบบธุรกิจให้ทันตามเศรษฐกิจและเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพสามารถสร้างธุรกิจในยุคดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ และแม้โครงการจะปิดแล้วแต่ธนาคารยังพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องรวมถึงจะช่วยสานต่อธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐอื่น อีกทั้งยังสามารถรับคำปรึกษาด้านนวัตกรรมด้านการบริหารธุรกิจจาก สจล. ได้อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นแรงผลักดันการเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป